sozo.cz

Bible

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

Dali jsme na web první epištolu Timoteovi. Na Wikipedii se můžete podívat, jaký to byl fešák 🙂 https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Timoteus Včera jsem ještě večer konzultovala s rodilým Řekem verš Tim. 2/4 (Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy. Ověřovala jsem si, jestli je správný tento…

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost nejsou opačné aspekty rozdvojeného Boha. Pokud si myslíte, že Ježíš na kříži splácel Otcovu „spravedlnost“ (jako by Bůh, trpící bipolární poruchou, byl ten, kdo zabil Ježíše); pokud si myslíte, že peklo je Boží mstou nebo trestající „spravedlností“ pro hříšníky; pokoud si myslíte, že „spravedlnost“ dává lidem to,…

Tak mnoho radosti

Bůh nám nevykresluje spásu. jako asketický život, schovaný před vším zlým světem, intelektuální satisfakci a poklidné rozjímání, ale jako „hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín.“ Kristovým vzorem zbožné bodrosti je oslavovat týden v kuse. Tak mnoho radosti. Izaiáš 25:6-9…