sozo.cz

Bible

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost nejsou opačné aspekty rozdvojeného Boha. Pokud si myslíte, že Ježíš na kříži splácel Otcovu „spravedlnost“ (jako by Bůh, trpící bipolární poruchou, byl ten, kdo zabil Ježíše); pokud si myslíte, že peklo je Boží mstou nebo trestající „spravedlností“ pro hříšníky; pokoud si myslíte, že „spravedlnost“ dává lidem to,…

Tak mnoho radosti

Bůh nám nevykresluje spásu. jako asketický život, schovaný před vším zlým světem, intelektuální satisfakci a poklidné rozjímání, ale jako „hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín.“ Kristovým vzorem zbožné bodrosti je oslavovat týden v kuse. Tak mnoho radosti. Izaiáš 25:6-9…

Nepekelná bible

Věčné mučení je pohanský výmysl, který křesťanství adoptovalo až několik set let po Kristu a během středověku ho nepřesným použitím původních textů, jejich nepochopením či úmyslnou úpravou a podvody vpašovalo do Bible. Hlavním propagátorem této myšlenky byl Augustin, který řecky ani neuměl. Jelikož ho reformátoři měli v úctě a ve…

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Lukáš 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.” Ježíš velmi důrazně napomínal zákoníky, že na lidi nakládají taková nařízení, která ani sami nebyli schopni či ochotni plnit a zachovávat, obrazně řečeno, ani prstem se jich…