sozo.cz

Citáty & zamyšlení

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Lukáš 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.” Ježíš velmi důrazně napomínal zákoníky, že na lidi nakládají taková nařízení, která ani sami nebyli schopni či ochotni plnit či zachovávat, resp. obrazně řečeno, ani prstem se…

Kdyby mnozí lidé…

Kdyby mnozí lidé, označující se za věřící křesťany, opravdu věřili tomu, co mohou ve svých biblích číst, byli by těmi nejšťastnějšími a nejspokojenějšími lidmi na zemi. Viděli by totiž, že bylo skutečně uděláno vše, a že každá slza, každého člověka, může být již dnes jednou pro vždy setřena. Oni se…