sozo.cz

Citáty & zamyšlení

Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království

Je zřejmé, že Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království. Toto evangelium vyžadovalo víru + činění skutků. To je věc, kterou při čtení Ježíšových slov často nechápeme, protože k víře jsou nutné skutky. Evangelium milosti (věčné evangelium), které bylo zjeveno Pavlovi, na základě porozumění tomu, co vlastně Ježíšovo dílo znamenalo, však…