sozo.cz

Knihy

Univerzalismus, převažující učení křesťanské církve během prvních pěti století

Uvádím stručné shrnutí myšlenek z knihy “Universalism, the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years: With Authorities and Extracts” (Univerzalismus, převažující učení křesťanské církve během prvních pěti století), kterou napsal v 19. století J. W. Hanson. Velká část knihy uvádí dochované citáty nejvýznamnějších křesťanských autorů…

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Následující řádky jsou textem z knihy Židovská válka, obsahující významné poznámky o židovské válce v letech 66–70, kterou napsal Josephus Flavius (*37/38 Jeruzalém – + kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu, židovský kněz, učenec a historik. Vybraná pasáž popisuje poslední dny Jeruzalémského chrámu a židovské kněžské služby vůbec.…