sozo.cz

Knihy

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Následující řádky jsou textem z knihy Židovská válka, obsahující významné poznámky o židovské válce v letech 66–70, kterou napsal Josephus Flavius (*37/38 Jeruzalém – + kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu, židovský kněz, učenec a historik. Vybraná pasáž popisuje poslední dny Jeruzalémského chrámu a židovské kněžské služby vůbec.…

Zvyky a instituce

Zvyky a instituce, které vyrostly kolem Kristových příkazů jeho církvi, nejenom, že mohou zeslabit učednictví, když nejsou udržovány v jejich řádné perspektivě, ale mohou také odradit lidi od toho, aby se vůbec v prvé řadě stali křesťany! Pokud se stanete křesťany prostřednictvím určité církve, zdá se, že na sebe vezmete mnohem…