sozo.cz

Je úplně jedno, zda procházíte peklem, On je Pán

Je úplně jedno, zda procházíte peklem, On je Pán

Dneska se hodně káže, že vždy budeme slabí, že budeme neustále chybovat, že vždy budeme selhávat, a je spousta teologie, která vás nechá v očekávání, kdy zase zhřešíte a budete se dovolávat krve Ježíše – a já vám říkám, že to je lež.

My jsme se tolik soustředili na problém, tolik jsme svoji identitu (to kdo jsme) upnuli k našemu životu, k tomu co jsme udělali a co neudělali, k tomu, co udělali nebo neudělali ostatní, a zaměřujeme se na problém. Většina našeho modlitebního života je vedená problémy, zápasy a věcmi, které nás znepokojují, a většina našich rozhovorů se točí kolem toho, jak špatně se nám daří. A jsme identifikováni a stereotypizováni skrze slabost těla, namísto skrze Boží sílu.

Pokud bychom se začali dívat na řešení/odpověď, namísto abychom zírali na problém, tak bychom se stali zářícím produktem té odpovědi. Pokud se začneme dívat na odpověď/řešení, pokud začneme tu odpověď mluvit tak… “Jak se máš bratře?” – “No jo, to víš… To víš…” – Naše schopnost chválit Boha je často soustředěná na to, jak věci jsou nebo jak se zdají být, ale schopnost chválit Boha by měla být zaměřená na to, kdo Bůh je a On se nikdy nemění! A když Ho vidíte, tak je úplně jedno, zda procházíte peklem, On je Pán.

Pokud budete mít svoji identitu stanovenou na základě odpovědi – na Lásce, na krvi, na Milosti, na milosrdenství, tak to přemůže to, co se děje. Umožní vám to projít ohněm, změní to vaši totožnost a nebudete se už vidět stejně. Někteří z vás se nemůžou podívat do svých očí v zrcadle, protože se vidíte/hodnotíte podle minulosti a ne podle Ježíšovy krve a Evangelia Ježíše Krista. Někteří z vás se nemohou podívat do zrcadla a říct si: “Člověče, ty máš velkou cenu a jsi vzácný pro Boha.” Spousta lidí tohle nemůže udělat a zde jsou také lidé, kteří by s tím měli problém, protože když se díváte do zrcadla, tak vidíte svoji vinu, své selhání, vidíte to, co o vás někdo řekl, namísto toho, co o vás řekl Otec Bůh.

Minulý týden jsem řekl: “Díváte se na člověka, který nemá žádné problémy…” A oni se na mě dívali, jako bych byl posedlý, nebo úplně popíral skutečnost. Celé shromáždění zůstalo koukat: “No jako počkej bratře, víme, že Pána miluješ, že jsi požehnaný a vášnivý, ale no tak, každý má přece své problémy.” Ale můj pohled je jiný, než pohled spousty lidí. Já nevidím život tak, jak ho vidí spousta křesťanů. Můj věčný problém je vyřešen! Ježíš přišel, vyřešil můj problém a dostal mě. Já už nemám problémy. Již nejsem “pouhý” člověk, který myslí jako pouhý člověk. Mám Krále a On žije ve mně a On mi ukázal – On učinil mé oko prostým a díváte se na člověka, který nemá žádné problémy.

Dějí se věci? Ano. Mám obtíže ve smyslu protivenství – ano, jako každý člověk, ale to není problém. Nic nám nemůže ukrást radost, protože radost pochází z vašeho spasení. Ale pokud nerozumíte svému spasení, tak jste jednou nahoře a další den dole. Jeden den se usmíváte a další už ne, a dovolujete okolnostem života, aby určovali kdo a jací jste, namísto Pána Ježíše Krista.

Z kázání Dana Mohlera | Spravedlnost

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *