sozo.cz

Boží dobrota vede lidi k pokání, nikoliv poukazování na jejich špínu

Boží dobrota vede lidi k pokání, nikoliv poukazování na jejich špínu

Zvládli jsme lidem říkat, že se potřebují změnit, když jsme na nárožích křičeli všechny ty, podle mě, odsuzující verše. Říkali jsme lidem, kde nejsou a nebo kde jsou a kde nejsou. Oni to již ví, ale neznají dobrou zprávu. Co jim říkáte se stává doktrínou a přitom je to Boží dobrota, co vede lidi k pokání, ne poukazování na jejich špínu. Milosrdenství vítězí nad soudem. Vy je nesoudíte, abyste je změnili, vy je nedostanete do Království strachem z kázání pekla. Protože pokud je dostanete do Království strachem z kázání pekla, tak nepřichází kvůli Boží Lásce a nikdy nebudou proměněni do Lásky, protože ani Boží Lásku neznají, jsou zde jen pro to, že se bojí. Ale dokonalá Láska vyhání strach ven. Je zde stále realita pekla? Možná. Ale pokud kážete Boží dobrotu, tak lidé nebudou potřebovat motivaci peklem a nebudou žít jako falešný bůh, budou žít jako syn. Takže o peklo se zde ani nejedná, jde o Království. Ježíš nekázal peklo, aby získal lidi pro nebe. Ve vaší Bibli jsou varování, ale nikdy nekázal církvi peklo, aby je dostal do nebe. On nekáže peklo, aby vás dostal do nebe. On káže dobrou zprávu, káže “Miluji vás, jste víc než co žijete. Vaše postoje se mohou změnit, učte se ode mě, vezměte moje jho, které je lehké, protože vy žijete pod těžkým jhem a drtí vás a je to celé o vás. Staňte se Láskou – je to jednoduché a zdarma. Moje jho – nechte se zapřáhnout k Lásce, k milosrdenství, k odpuštění a nebudete mít osobní problémy. Vždy uvidíte v lidech to nejlepší a vždy ke mně budete moct jít s odkrytým závojem.” Je to jednoduché.

Hodně jsme kázali, že se lidé potřebují změnit, ale většinou se nám tolik nedařilo jasně kázat odpuštění hříchů. Pokud jsou mi odpuštěny hříchy, potom hřích již není můj problém. Já se nesnažím “nehřešit,” užívám si, že jsem přijatý syn. Jak si začnu užívat, že jsem přijatý syn, tak začnu žít svobodný od hříchu, který se tak snadno přichytí. Proč? Protože vidím jinak, žiji jinak, moje touhy se změní a budu chodit ve svatosti, protože žiji spravedlivý. Nyní se nesnažím žít křesťanský život, užívám si že jsem spasený. Nebudím se a nesnažím se nezhřešit. Já se vzbudím a říkám “Bože, díky že mě miluješ. Další den, jaký to dar. Můžeme zanechat věčný odkaz.. Díky že se mnou chodíš, díky, že se dotýkáš lidských srdcí. Díky že dnešek má cenu, že na něm záleží, budeme zasévat semínka Lásky, ukazovat milosrdenství, lidé budou vědět že Ty jsi, protože já jsem v Tobě a Ty jsi ve mně.” – Tohle je křesťanská modlitba. Není to “Ale ne, 6 hodin ráno, další den u brusky, Bože prosím tě, kdy už mi dáš lepší práci? Proč mě neobklopíš křesťany? Proč musím dělat s těmi pohany? A přeji si, aby auto fungovalo líp.” – To není křesťanská modlitba. To je zaměřené na sebe, sebestředné, to je “stěžování si” a chcete po Bohu, aby vám znovu připravil stůl. Bůh není váš poskok, On je váš Otec. A Ježíš je vaším příkladem života, který nám ukázal život, pro který jsme byli stvořeni a my Ho následujeme.

I když se k Ježíši nechovali všichni dobře, chodil v neselhávající Lásce. Činil dobře a oni si nemysleli, že to je dobré a mluvili o tom jako o špatném, ale Ježíš zůstal dobrý. Protože Království rozumí a nikdy nedovolí hříchu proti vám, aby vypůsobil hřích ve vás. Nedovolíte hříchu proti vám vypůsobit hřích ve vás – to je ospravedlnění pro tělo a vyklouznete z Božího Obrazu, oblečete si sebe a budete produktem toho, co oni udělali špatně, na místo výsledkem zjevení toho, “co On udělal dobře”. Takže jde o to, že krev Ježíše nás očistila od všech hříchů. Římanům 6 říká “považujte se za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu..” Nikdy neporostete v důvěrnosti a vztahu s Bohem, když se budete snažit přestat hřešit. Růst budete pokud budete přijímat Jeho Lásku a děkovat Mu, že krev je dostatečná. Dává vám to svolení ke hřešení? Ne. Dává vám to všechny důvody se změnit. Já jsem nenašel způsob, jak hřešit “aby mi to prošlo”, já jsem našel způsob, jak být od hříchu svobodný a ten důvod se jmenuje Evangelium.

Z kázání Dana Mohlera | Stát se láskou 2

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-stat-se-laskou-2
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *