sozo.cz

Nepotřebujete víc víry!

Nepotřebujete víc víry!

Nepotřebujete víc víry!

“Bože prosíme tě, buď s námi, když teď odcházíme…” Proč se vlastně modlíme hloupé modlitby? Jaká hloupá modlitba! Jak ji má Bůh vyslyšet? Má vás opustit a zase se vrátit, aby vás vyslyšel? Vidíte? Nemáme o Bohu správné porozumění. Mluvil sem dnes večer s jednou ženou, která s Pánem 3 roky prožívala skvělé věci, ale nyní už nic necítí. A byla jednou z těch lidí, kterým jsem říkal: “Potřebuješ přestat žít a řídit se podle pocitů. Koho zajímá, jaké máš pocity?” – “Ale já chci Boží přítomnost cítit.” – Potřebujete přestat vyvyšovat pocity nad Boží Slovo! Potřebujeme se dostat na místo, kdy se řídíme a žijeme podle toho, co říká Boží Slovo: “On nás nikdy neopustí ani nás nezanechá.” A pokud vás napadá: “Já vím, že to Slovo říká, ale já prostě Boha necítím…” – Tak potom potřebujete přestat vyvyšovat své pocity nad Boží Slovo. Potřebujete se začít řídit podle Božího Slova. A stejně se najdou lidé, kteří se modlí a prosí Boha, “…aby šel s námi. Bože, dotkni se mě prosím.”, nebo: “Dej mi více víry.” – Stejně prosili i učedníci a Ježíš jim říká, že nepotřebují více víry, že potřebují použít, co už mají. Je špatně modlit se a prosit za více víry. Je napsané, že každému byla dána stejná míra víry. (Římanům 12:3) A Pavel říká: “Život, který nyní žiji, žiji vírou Ježíše Krista.” (Galatským 2:20) Pokud měl Pavel míru víry Syna Božího, potom i vy máte víru Božího Syna. Již je to hotové. Stejná moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých, už žije ve vás.

Ve Filemonovi 1:6 je napsané: “aby se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás v Kristu Ježíši.” Máte Boha úplně stejně jako já nebo kdokoliv jiný. Máte stejnou míru víry, moci a pomazání, jako měl Ježíš, protože Kristus je ve vás! Je úplně mimo pořádat shromáždění dvojnásobného pomazání: “Přijďte a pomažeme vás olivovým olejem, který pochází z Jeruzaléma… A když vás ještě polijeme vodou z Jordánu, tak budete mít dvojnásobné pomazání Ducha Svatého…” – To je nesmysl. Nemůžete mít všeho dvojnásobek. Je napsané, že v Kristu v nás přebývá veškerá Boží plnost tělesně. Ale někdo namítne: “Ale Elíša měl dvojnásobek pomazání, co měl Eliáš.” – Ano, to je pravda, Eliáš byl ve Staré smlouvě a měl pouze malý díl pomazání. Ve vás ale žije veškerá Boží plnost!

Když Eliáš svolal z nebe oheň, když se modlil, aby pršelo, když předběhl vůz, když vzkřísil toho chlapce z mrtvých a udělal všechny ty věci, tak měl pouze malou část toho, co v sobě máme my! Co máme my je větší, než co měl Eliáš! Je to větší, než co měl Elíša! Někdo opět namítne: “Ale já to nevidím.” – Ale to neznamená, že to nemáte! To jen znamená, že jste se nenaučili, jak to uvolnit a odpověď na to je opět ve Filemonovi 1:6, “sdílení” – slovo sdílení znamená komunikaci nebo uvolnění vaší víry se stane “efektivním” – to znamená, že začne fungovat – skrze poznání všeho dobrého, co je už ve vás v Kristu Ježíši. Pokud se modlíte “Ó, Bože, jsem nic, nic nemám, ale ty můžeš udělat všechny věci, dotkni se mě, udělej v mém životě něco, ó, Bože, dej mi něco…” tak už to je nevíra! Bible říká, že to již máte! Již jste požehnáni veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. (Efeským 1:3) a byla vám dána všechna moc a autorita. (Matouš 10:1) Už je dokonáno, ale my se stále modlíme, jako lidé ze Starého zákona, a nerozumíme rozdílu, mezi Starou a Novou smlouvou, a potom se divíme, proč se nedějí věci, které dělal Eliáš a podobně. To protože oni používali, co měli, ale my nevěříme, že bychom něco měli a prosíme Boha, aby nám dal víc. “Ó, Bože, dej mi víc víry!” – Nepotřebujete víc víry! Už máte stejnou víru, jakou používal Ježíš! Vaše víra je víra Ježíše Krista! Galatským 2:16 říká, že jste zachráněni/ospravedlněni Kristovou vírou, není tam vírou v Krista, ale Kristovou vírou. Bůh vám doslova dal Jeho víru, abyste se jí znovuzrodili. Máte všechno, co potřebujete.

Z kázání Andrew Wommacka | Skutečná Boží přirozenost – Zlý nebo milující

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *