sozo.cz

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Když byla, při smrti Ježíše, roztržena chrámová opona, tak jak ji mohli lidé, při zachováni dobrého svědomí, sešít dohromady a pokračovat, jako by se nic nestalo, i když bylo jasné, že to souvisí s Ježíšovou smrtí? Ti lidé se museli chovat pokrytecky a pokud se v Nové smlouvě vracíme k náboženským tradicím a praktikám, pak jsme úplně stejně vedle jako oni, když se po roztržení opony vrátili ke svému náboženství. Ježíš to ale všechno změnil! Bůh již od nás není oddělen! Vaše hříchy vás již od Boha neoddělují! Když se roztrhla chrámová opona, tak nás od Boha již nic neodděluje a máme smělost vstoupit do Boží přítomnosti.

Vím, že si někteří myslíte: “To je rouhání!” Protože Bůh přece v Izaiáši 59 říká: “Hle, Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel.” A to je absolutně pravda! Ale když Ježíš přišel, tak tu hradbu zničil a odstranil rozdělení, zaplatil za to a pod Novou smlouvou vás vaše hříchy od Boha neoddělují – a to ani věčně, ani Bohu nebrání odpovědět na vaše modlitby! Bůh ve vašem životě nejedná na základě vaší vlastní svatosti a vaší vlastní samospravedlnosti. Tohle by nás mělo úplně rozradostnit! Ale náboženství nás učilo tolik špatných věcí, že někteří mají úplně strach je zanechat, protože kdyby si přece přestali držet vědomí hříchu a toho, jak jsou bezbožní, tak co by jim vlastně bránilo, aby nežili v hříchu? – Láska?

Láska způsobí, že budete pro Boha žít mnohem víc, než vás k tomu může přinutit jakýkoliv strach. Ale jsou lidé, kteří Bohu slouží pouze ze strachu a vůbec ani netuší, jak by mohli Bohu sloužit z lásky. Myslí si, že kdyby se zaměřili pouze na Boží lásku a to, jak moc je Bůh miluje, a přestali mít strach z trestu nebo z odmítnutí, tak by Bohu [dobrovolně] nesloužili. To by mohlo nastat pouze ve dvou případech.

1) Pokud nejste znovuzrození, protože pokud jste znovuzrození, tak Bůh změní vaše srdce a vy chcete žít pro Boha. 1 Janův 3:3 A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. Pokud jste opravdu znovuzrození, tak je ve vás touha žít pro Boha. Možná se vám to moc nedaří, protože neznáte pravdu, ale pokud jste znovuzrození, tak chcete žít pro Boha, a jakmile porozumíte Boží lásce, tak láska vás neosvobodí, abyste hřešili, ale láska vás osvobodí od hříchu. Láska vás vyvede ze života v hříchu a začnete Bohu sloužit z lásky a milosti, ne ze zákonictví a strachu ze soudu a trestu. Takže buď nejste znovuzrození, anebo

2) Jste pod Zákonem. Zákon oživuje a podporuje hřích. Viděli jsme to v Římanům 7. kapitole. Zákon způsobuje, že nad vámi panuje hřích.

V Nové smlouvě jsou cherubové odstraněni, protože opona je roztržená, a my máme smělost vstoupit do Boží přítomnosti bez očekávání trestu nebo napomenutí. Nemám ani slova, abych vyjádřil, jak moc je toto důležité. Škoda že takto většina křesťanů nežije. Většina křesťanů se před Bohem krčí a říkají: “Bože, odpusť mi prosím, je mi to líto… Smiluj se nade mnou…” – A tímto přístupem si vůbec nepovažujete to, co Ježíš vykonal. Stále máte vědomí hříchu a myslíte si, že se na vás Bůh hněvá a dostane vás. Stále máte u kotníku uvázané to lano, aby vás mohli vytáhnout, pokud byste ve “Svatyni svatých” padli mrtví. Potřebujete se toho lana zbavit! Potřebujete se zbavit takového myšlení, protože Bůh se na vás už nehněvá! Bůh je milostivý k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nevzpomene! Lidi to je úžasná, ale úžasná zpráva!

Z kázání Andrew Wommacka | Skutečná Boží přirozenost – Nová smlouva

.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *