sozo.cz

Co máme pod Novou smlouvou je nekonečně větší

Co máme pod Novou smlouvou je nekonečně větší

Většina lidí Bohu nedovolí, aby je miloval. Pokud byste si sedli a s upřímným srdcem se zeptali: “Bože, opravdu mě miluješ? Je něco, co se ti na mně opravdu líbí?” A pokud byste Bohu dovolili k vám mluvit, tak by vám řekl úžasné věci, Bůh by se stal vaším nejlepším přítelem, řekl by o vás skvělé věci. Řekl by vám, jak moc vás miluje a to dokonce i když jste uprostřed vašich problémů. Dokonce i když jste zhřešili, i když jste selhali, tak Bůh by vám řekl, že je na vás pyšný! Někteří z vás si však myslí: “Ne, to by neřekl!” Ale řekl, neznáte Boha. A je to proto, protože Starý zákon zaměřoval vaši pozornost pouze na naše hříchy, neustále nám připomínal, jak moc jsme nedostateční, a většina lidí nyní Bohu nedovolí, aby byl v jejich životech vyvýšený. Nedovolí, aby k nim Boží láska proudila a limitují a omezují, co Bůh může udělat.

Řeknu teď něco, co se na první poslech bude zdát špatně, ale je to pravda. A to, že: “Bůh pro vás bude takový, jak si o Něm myslíte, že je.” Bůh je, kdo On je, bez ohledu na to, co si o něm myslíte, ale co se týká vaší zkušenosti, tak Bůh vám nebude činit žádné násilí, Bůh je gentleman. Bůh na vás nenaběhne a nebude na vás křičet kvůli vašim pochybám a kvůli vaší nevěře, nepřinutí vás věřit. Bůh pro vás bude takový, jak o Něm myslíte, že je. Já jsem žil dlouhou dobu v domnění, že křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a zázraky pominuly s apoštoly a že dnes už se nic takového neděje. A víte co? Bůh se mnou jednal, aniž by mně tyhle věci nutil. Nechal mě, abych Ho uctíval jako Boha, který je velký “JÁ JSEM BYL”, ne “JÁ JSEM”. A Bůh se mnou jednal podle toho, jak jsem ho viděl, a podle toho také vypadal můj vztah s Ním. Když jsem potom zjistil, že křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a zázraky nepominuly, a když jsem začal věřit, že Bůh je takový, tak hádejte co? Bůh se v těch věcech začal projevovat.

Před 11 lety mi Bůh ukázal, že Ho omezuji svým malým myšlením. Věděl jsem, že mě Bůh povolal do celosvětové služby, to mi řekl již před 45 lety, a já jsem k tomu směřoval, dělali jsme dobré věci a viděli dobré výsledky, ale 21. ledna 2002 mi to Bůh připomněl a ze Žalmu 78:41 mi řekl: “Omezoval jsi mě. Omezuješ, co mohu udělat. Tvoje malé myšlení mě omezuje…” Když jsem to uviděl, tak jsem se změnil a začal jsem myslet ve velkém. A vůbec ani nemám slov, jak vám přiblížit, jak moc se můj život a moje služba v posledních 11 letech změnila. Naše služba je nyní nejméně 10x větší co se týká počtu zasahovaných lidí, rozpočtu a dalších věcí. Vůbec se nedá popsat, co Bůh udělal. Ale Bůh se nezměnil, to já jsem se změnil, změnilo se moje myšlení o tom, co Bůh může udělat, a Bůh najednou vyrostl do úrovně, do které jsem Mu začal věřit.

Pokud si myslíte, že se na vás Bůh hněvá, tak Bůh na vás nebude naštvaný a nebude s vámi špatně zacházet, ale bude omezen ve svojí schopnosti ukázat vám, jak moc vás miluje, protože Mu to nedovolíte. Odmítáte to. Pokud by Bůh přišel a udělal pro vás něco dobrého, tak byste řekli: “To je od ďábla, snaží se mě svést, odmítám to!” Bůh tohle nebude dělat, Bůh bude ve vašem životě jednat a proudit do míry, do které máte své srdce otevřené a jste ochotni přijmout. A není to tak, že Bůh by nás nemiloval, ale jsme to my, kdo Bohu nedovolíme, aby nás miloval, protože žijeme pod Starou smlouvou, kdy byl hněv proti hříchu, kdy Zákon trestal hřích, působil odsouzení, namísto aby ukazoval Boží lásku. Ale co máme pod Novou smlouvou je nekonečně větší a již se před Bohem nemusíme strachy krčit, nemusíme se obávat trestu, a nemusíme být jako tupé zvíře řízené bolestí. Pokud jste znovuzrození, tak jste vevnitř proměněni a vnějšek se promění změnou, která se děje zevnitř směrem ven.

Z kázání Andrew Wommacka | Skutečná Boží přirozenost

Autor: nove-stvoreni.cz
Text je pod licencí CC BY-NC-SA
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-andrew-wommack-skutecna-bozi-prirozenost-5-zit-milovany

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *