sozo.cz

Ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte?

Ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte?

I nevěřící lidé dělají dobré věci. Nevěřící lidé také “milují”, dělají dobré věci a pomáhají, ale jejich spravedlivé skutky nebo dobré jednání nezmění jejich hříšnou přirozenost. Musíte se znovu narodit vírou v to, co Ježíš udělal. Vy se nestanete lepšími tím, že se budete snažit lépe chovat a jednat, ale vy se znovu narodíte a změna vašeho jednání a chování je výsledkem, produktem vašeho vztahu s Bohem. Většina křesťanů bude souhlasit s Římanům 6:20 Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti, ale podívejte se na verš 22, kde zde použito stejných slov, ale nyní je to obrácené. Římanům 6:22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. Pokud jste před svým znovuzrozením byli otroky hříchu, tak po svém znovuzrození jste se “stali jste se otroky Božími.” A pokud jste byli svobodní od spravedlnosti, když jste byli ztracení, což znamená, že vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost, tak nyní jste svobodní od hříchu! To neznamená, že křesťan nemůže zhřešit, ale znamená to, že ten hřích nemůže změnit vaši spravedlivou přirozenost, stejně jako vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost! Tohle se zde říká a je to mocné.

Pokud věříte Bibli, tak jak si můžete myslet, že když zhřešíte, že se od vás Bůh odvrátí, že vás opustí? Přece, když uděláte něco dobrého, tak to neznamená, že jste automaticky znovuzrození! Ne, spasení musíte přijmout jako dar, nikoliv na základě svých skutků. Dobré skutky vaši starou přirozenost nezmění a stejně tak vaši novou přirozenost nezmění, pokud uděláte špatný skutek! Tohle úplně zabíjí starou letniční doktrínu “spasen, zatracen, spasen, zatracen…” že ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte.

V mém životě nastala revoluce, když jsem zjistil, že Bůh mě miluje na základě toho, co udělal On, že jsem Jeho dílo v Kristu Ježíši stvořený k dobrým skutkům, že Bůh je duch a vidí mě v duchu, a že Boha těším, že mě miluje a je ze mě nadšený. Bůh nás miluje mnohem víc, než jsme Mu kdy dovolili nám Jeho lásku ukázat. Miluje nás mnohem víc, než jsme kdy dovolili Jeho lásce, aby se projevila v našich životech. Podívejte se opět do Žalmu 35:27 Ať stále říkají: Veliký je Hospodin, jenž dopřává pokoj / požehnání svému služebníku. Potřebujete Bohu dovolit, aby k vám mohl být dobrý, protože většina lidí to Bohu nedovolí. Bůh pro nás dělá neustále dobré věci, ale my je prostě odmítáme a nerozumíme. Je třeba mu to dovolit.

Z kázání Andrew Wommacka | Skutečná Boží přirozenost – Žít milovaný

Autor: nove-stvoreni.cz
Text je pod licencí CC BY-NC-SA
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-andrew-wommack-skutecna-bozi-prirozenost-5-zit-milovany

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *