sozo.cz

Bůh není určován okolností, okolnost je určována Bohem

Bůh není určován okolností, okolnost je určována Bohem

Učí se, že Bůh vše řídí a vypadá to jako rouhání, když zde říkáme, že neřídí. Říkáme, že všechno, co se děje, není Boží vůle. “Moc života a smrti je ve vašem jazyku.” Pokud by všechno, co se děje, byla Boží vůle, proč by dal takovou moc do vašeho jazyka? “Lidé hynou pro nedostatek poznání.” Pokud Bůh rozhoduje o všem, tak proč hyneme pro nedostatek poznání? To bychom hynuli kvůli Božímu řízení. Získejme poznání a zastavme zkázu. Lidé žnou, co zaseli. Není to nějaké Boží řízení.Někdy neseme v životě následky, protože nechodíme ve víře, v pravdě, a potom to lidskou moudrostí hodíme na Boha, jako by tu věc svrchovaně způsobil, zatímco my jsme mohli jednat v nevědomosti, svéhlavosti a s Bohem to vůbec nesouviselo. Bůh působí život, ne smrt. On je původcem a dárcem života, Bůh není zloděj. Bůh přijímá vaše ztracené milované, když zemřou, ale Bůh neurčuje jejich smrt. Bůh nám řekl, abychom křísili mrtvé! Proč by zabíjel lidi? Ujasněme si to. “Já nevím, proč si je Bůh vzal…” – Bůh si nikoho nevzal, On je pouze přijal !! Potřebujeme vyrůst ve víře. My jsme zodpovědní, my máme meč, máme štít a zbroj. Bojujme dobrý boj víry.

Pokud je Bůh svrchovaný a všechno řídí, tak pokud tomu věříte, tak to křesťanům znemožní boj. Pokud věříte tomu, že Bůh je svrchovaný, ve smyslu, že všechno, co se děje, je Boží vůle, tak to křesťanům bere možnost bojovat a odzbrojí vás to, a to by byla lež z pekla. A ďábel by vás chtěl odzbrojit. Ale Ježíš řekl: “Nebojte se, ani se nestrachujte.” A první reakce průměrného křesťana v krizi je strach a obavy a potom teprve volá k Bohu. A to dokazuje, že chodíme na velmi nízké úrovni porozumění autoritě, moci a Boží volby. Takže jsme zredukovali Evangelium na metodu a princip, který aplikujeme, když se snažíme získat pomoc, namísto vztahu, který jsme Evangeliem získali. Pokud budeme upřímní, tak nás strach motivuje více, než víra. Měli bychom zůstat pokorní a přestat vymýšlet vysvětlení našich problémů, a přestat utěšovat naše zraněné srdce věcmi na úkor pravdy, která nás osvobozuje. Znovu se pokořme a vraťme se k Božímu Slovu. Přestaňme Ho obviňovat, přestaňme Mu přisuzovat věci, a vyrosťme do Něj ve všech věcech, k jednotě víry, a obraťme tento svět vzhůru nohama, protože Ježíš je Pán!

Nemůžeme si dovolit říkat: “To udělal Bůh.” Protože pokud Bůh vzal vaše dítě, jak Ho chcete chválit, pokud tomu opravdu věříte? Ve smyslu chválit ho jako Vykupitele, jako spravedlivého, jako vaše vítězství? Protože tomu lidé nerozumí, tak pak mají ruce v kapsách a při chvále pláčou, protože věří, že Bůh si nějak vzal jejich dítě. A pak vůbec nemůžou vstoupit do slávy toho, kým Bůh je, protože je jejich život zmátl. Bůh nám dal vše proto, abychom zvítězili a řekl nám, ať se nebojíme. To, že se tak rychle bojíme, dokazuje, že před sebou máme dlouhou cestu růstu. Takže si přestaňme myslet, že všechno známe a nezkoušejme všechno vysvětlit, když Ho stále potřebujeme více znát. Protože když žiji bez strachu, tak jsem mnohem blíž, než jsem kdy byl. A uvidím ve svém životě autoritu, kterou jsem nikdy dřív neviděl. Potom se již nemodlím, protože jsem člověk, který má potřebu, ale modlím se, protože mám úžasnou odpověď a jsem ve smlouvě. A potom Bůh není určován okolností, ale ta okolnost je určována Bohem. To je ten rozdíl, co se týká svrchovanosti, protože jsme se už tolikrát nechali oklamat. Označovali jsme Ho za zloděje… Jednou mi při přímluvné modlitbě Bůh řekl: “Dane, lidé mě označují za zloděje již generace…” A já jsem vnímal Jeho srdce a začal jsem plakat. Řekl jsem: “Ty jsi nikoho nezabil, Bože. Jediné, co jsi udělal je, že jsi poslal svého Syna, a my Tě přitom obviňujeme, že jsi vzal našeho. A přitom Ty jsi jedině dal svého Syna.” A zloděj se plazí jako had v trávě a směje se, jak obviňuje Boha před lidmi a lidi před Bohem. Už neposlouchejte ďábla. Bůh je dobrý a je dárce života. Vytáhněte tedy svůj meč, zvedněte štít a bojujte jako nikdy předtím!!

Z kázání Dana Mohlera | Řídí Bůh všechno co se děje?

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *