sozo.cz

Výklad modlitby v jazycích 34

Výklad modlitby v jazycích 34

Děkuji Ti za to, že otevíráš mé oči. Pozvedáš mé ruce vzhůru. Rozšiřuješ mé srdce, abych v něm měl různé lidi. Činíš mé nohy silnými a pevnými, abych mohl stoupat na hory, scházet do dolin a procházet roklemi širé smrti. Chci projít tím vším. Chci si všechno vyzkoušet. Radost z vítězství, stejně jako samotu a všechno, Pane, co jsi přinesl jako zkoušku. Z jednoho jediného důvodu, a to abych Ti byl ještě blíž. Pane, chci, aby podpora a ujištění přicházely od Tebe, abych měl jistotu, že mě držíš ve svých rukou, že mě miluješ, že mě vidíš, že mě nikdy neopustíš, že jsi mou oporou. Napravuješ mě, když padám nebo scházím z cesty. Vedeš mě, a neházíš po mě kamením, ani se ode mě neodvracíš. Moc mi záleží na Tvém názoru. Protože názory lidí jsou jako kameny, které letí mým směrem. Dnes se lidé radují a zítra kamenují. Já ale chci stát pevně. Chci si být naprosto jistý tím, že jsi to Ty, kdo mě poslal, kdo mě obdaroval, že všechno přišlo od Tebe, Pane. Chci si být vždy a ve všem jistý. Jenom tehdy budu schopen všechno ustát. Jenom tehdy budu moct pokračovat v cestě a stát vzpřímeně. Projdu i těmi nejtemnějšími místy, stanu se vítězem, protože Ty jsi po mém boku. Děkuji Ti Pane za to, že mě vedeš skrytými cestami, po kterých ještě nikdo nešel. Vodíš mě po cestách, které ještě nikdo nezná. Chci projít tuto cestu. Spolu s Tebou. Jsi mým průvodcem. Ukazuješ mi krásu a velikost. Stojíš přede mnou, když jsem osamocený. Vidím a prožívám Tvou přítomnost. Vidím Tvou krásu. Dotýkám se Tvé milosti. Žiji. Já žiji. A miluji tento život. Je naplněný Tebou. Je naplněný milostí. Měníš mé srdce. Činíš mě trpělivějším a více milujícím. Jsem ti tak vděčný za to, že mě měníš. Potřebuji Tvé srdce, protože moje vlastní síly už nestačí. Má trpělivost už skončila. Ale Tvá trpělivost nikdy neskončí. Ty máš vždy sílu, vždy máš lásku, nikdy neskončíš, jsi navěky. Budeš tu navěky. Ty jsi byl, jsi a budeš. Děkuji Ti Pane za Tvou lásku. Děkuji Ti za tento čas sjednocování. Není to samota, je to čas sjednocení s Tebou – abych Tě mohl více poznat, abych Tě viděl, abych slyšel jen Tvůj hlas, Pane. Chci být s Tebou, Pane. Posílej mi do cesty různé lidi. Posílej mi do cesty lidi, kteří mi pomůžou, kteří mě podpoří, kteří budou mluvit a kteří půjdou spolu se mnou. Pane, nechci zůstávat sám. Ty jsi vždy vysílal lidi po skupinách, posílal jsi po dvojicích, nebo po celých skupinách. Dal jsi mi velkou vizi. Toužím po tom, aby má země byla zapálená pro Tebe, Pane, aby po Tobě toužila, aby toužila po Tvé lásce. Pane, pošli touhu po Tobě na můj národ, pošli touhu po Tvém Slovu, touhu po komunikaci s Tebou. Tady jsem, jeden z prvních, kdo po Tobě touží. Řekl jsi, že žíznivým dáš napít, a já toužím po tom, aby to občerstvení přišlo do mého života. Toužím po tom, abys mě naplnil ještě víc. Toužím po tom občerstvení, které přichází od Tebe, Duchu Svatý. Ty jsi ten, který naplňuje, a já mohu být jako řeka, ve které se nedá rozlišit, zda v ní pluješ Ty nebo já, protože jsme v ní jednoduše spolu a Ty se přeléváš přese mě. Děkuji Ti Pane za ty proudy živých vod. Jsem Ti moc vděčný, Pane.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “Výklad modlitby v jazycích 34

  1. Robert

    Veľmi výstižne vyjadrená modlitba. Je mi to veľmi blízke. Takto úžasne sa modlíme, keď hovoríme v jazykoch. Vlastnou mysľou a slovami by som to takto nevyjadril. Zvlášť, keď som čítal aj mnohé ďalšie výklady v jazykoch. Vďaka Bohu za tento dar! 🔥💕👑

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *