sozo.cz

Šepty, šepty, šepty v hlavě

Šepty, šepty, šepty v hlavě

Lidé, kteří mají problém odpustit, prostě nepřijali Boží lásku a milost a nenechali ji, aby je obmývala, protože to je nejúžasnější věc – že nikdy se nebudu muset zodpovídat za věci, které jsem udělal mimo Něj, nikdy. I když se ty věci snaží šeptat a připomínat se mi, tak jsou úplně mrtvé. Takže nepotřebuji modlitbu, nepotřebuji v tom posloužit. Jako “Ó modlete se za mě, vybavují se mi špatné vzpomínky” – to má být vtip? Začněte uctívat Boha a vzdejte Bohu slávu, že proměnil váš život a že dřív jste nerozuměli, ale nyní vidíte jasně. ” A ďábel: “Šepty, šepty, šepty… .” a já “Otče děkuji Ti za svobodu, byly doby, kdy jsem říkal a dělal věci a ani jsem nemrkl okem, ale nyní již to není ani v mém srdci. A přišla mi tato vzpomínka a způsobila, že Tě uctívám a připomínám svému srdci, že nikdy nebudu ten co dřív.” Tohle určitě bude lepší než volání o modlitbu, protože máte nějaké divné myšlenky. No tak, vy nejste co si myslíte, jste tím, čeho dosáhl On (co Ježíš vykonal), takže to oblečte a budete vypadat dobře. Přestaňte si myslet, že všechno, co vám jde hlavou, pochází z vašeho srdce. Pokud vás něco rmoutí a přejete si, abyste si to nikdy nemysleli, nebo abyste to nikdy neviděli, tak to nemůže být z vás. Je to prostě jen špatná vzpomínka (myšlenka), a ďábel, který lže, tak proč tomu dávat tolik moci? Nepotřebujete v tom “osvobozovací” službu, jen potřebujete Pravdu a Pravda vás osvobodí. “Osvobozovací” služba v této oblasti vás zavede na bludný kruh, ale Pravda vás osvobodí, slibuji. V církvi strávíme více času řešením depresí, vzpomínek, vracení se minulosti a snů, než následováním Pravdy. Myslíme si, že jsme to, co cítíme a vzpomínáme si. Ne, jsme to, čeho Ježíš dosáhl a musíme to obléci a být svobodní. Můžete mít uprostřed noci špatný sen o drogách, promiskuitě, prostituci a probudit se celí zpocení a to je chvíle, dostat se do svého srdce a ducha a říct “Díky Bože, že ta noční můra navždy pominula, již jsem navěky jiný.” Nepotřebujete někomu volat, aby se za vás modlil, protože pak budete mít ten sen znovu a znovu. Pokud mě tím ďábel bude provokovat a připomínat mi ty věci, tak se díky tomu tak zamiluji do Ježíše a vybuduje to ve mně pevnost Pravdy, že se s tím bude bát znovu přijít, protože z toho budu mít záchvat radosti.

Vždy, když ďábel přijde s těmi věcmi, tak podstupuje riziko, že začnete věřit evangeliu. Takže on se dotýká nějaké sestry a doufá, že ji zlomí, ale je zde riziko, že ji vybuduje, pokud ona nespustí zrak z Pána. Ďábel zkouší: “Podívejme se, zda si to vezme osobně, zda to přijme, dáme jí trochu odsouzení, uvidíme, zda to začne znovu prožívat, tak si začne spojovat pocity a myšlenky se svým srdcem.” pokud ano, je zde zranitelné místo. Ale pokud ta sestra povstane hned, když ta věc přijde, třeba jede v autě a jak to přijde tak řekne “Otče, děkuji Ti, že můj život je navždy změněn, Ty jsi můj Otec a já jsem tvoje holčička a Ty mě miluješ, to je skvělé.” A ten ďáblík tam sedí a kouká “tohle sem jí přece neříkal ne?”. Umíte si představit, jak běží za šéfem a říká “Šéfe, já sem jí to řekl a ona začala uctívat Ježíše.” a ďábel “Ty jeden” [plesk, plesk.] 😀 “Opravdu, řekl jsem jí všechno cos mi říkal, že je nehodná, že jí nemůže být odpuštěno, že příliš hřešila. a ona chválila Ježíše?” a ďábel “Divné, křesťané se na to odsouzení vždycky chytnou. Nečtou svoje Bible a nerozumí, že Bůh neposlal svého Syna, aby svět odsoudil, ale stejně je na to vždycky dostanu. Nemůžu uvěřit, že to nepřijala. Běž a řekni jí, že její život nebude za nic stát, že je jedno, jak ho žije, protože stejně nic neovlivní.” – “Šepty, šepty, šepty…” – “Otče, děkuji Ti za ovoce, které zůstane po všechny dny mého života, že zde zanechám odkaz do nebe a že nás teď nic nemůže zastavit, protože Ty jsi ve mně a já v Tobě…” – “Ááá, šéfe tomuhle nebudeš věřit. Řekl jsem jí, že nikdy nic nebude a ona úplně vyskočila a začala prorokovat.” Cože?? Co dělala? [plesk, plesk.] 😀

Myslím, že volíme delší a složitější cestu a navzájem se držíme v potřebě “služby”. Pokud byste byli dobří služebníci, pak byste tomu člověku řekli “Tu věc zboříš / zničíš Pravdou” protože pokud to neuděláte, tak se ta lež bude vracet. Lži se nejde zbavit jinak než Pravdou. Lež nezničí služba “Ducha”, Duch Pravdy ji zničí. Pokud v mysli slyšíte takové věci, tak nepotřebujete, aby na vás vkládali ruce a mazali vás olejem, tak se stanete jen mastnými křesťany. Myslím to vážně. Miluji práci Ducha Svatého a věci, které dělá v lidech, ale pokud jde o takovéto věci tj. pevnosti, myšlenky, tak vy jste strážci vlastního srdce, proč nepovstanete a nevyhlašujete pravdu? Ta myšlenka, to tvrzení vás obtěžuje, trápí a hned ji nepřijímáte, protože nic z toho ve vašem srdci není. Nesníte a nemeditujete nad tím, jaké by to bylo zpět v Egyptě. Když přijdou takové myšlenky, tak se tím zabýváte a není vám to jedno, protože vaše srdce bylo změněno a jste vevnitř čistí. Zřejmě byste se měli radovat, že vám nyní záleží na věcech, na kterých vám předtím nezáleželo. Již nejste člověk, který má problém, vy máte odpověď.

Máte to vidět, když dáme výzvu, tak lidé přijdou a říkají “Modli se za toto a za tamto..” a já se zeptám “Dá se to opravdu řešit modlitbou? Upřímně, řekněte, kolikrát jste již žádali, aby se za vás za tyhle věci modlili?” a oni odpoví “No úplně všude, kam přijdu.” Dovol, ať ti pomůžu. Je spousta věcí, za které se ani nebudu modlit, raději vám řeknu co dělat. Pravda vás osvobodí. Pravda je váš nejlepší přítel. Vy ani nemusíte mít problém, můžete jen “cítit že máte problém”. Myslíte si, že dokud máte špatné myšlenky, tak je s vámi něco špatně. Povstaňte a vyhlašujte pravdu a dovolte, ať vás pravda osvobodí. Ďábel už na mě tyhle věci nezkouší. Dřív to zkoušel. Pokud byste se mnou tehdy jeli v autě, tak byste zřejmě zděšením opustili vozidlo. Tak sedím v autě, a když mě napadly takové myšlenky, tak jsem nadšeně zvolal “Otče, děkuji Ti… ” – a prorokoval a proklamoval a vyhlašoval jsem a vrhlo mě to do bláznivého chválení, protože jsem byl zamilovaný. Nebyla to nějaká strategie jako “Ok, zapnu chvály a rozdrtím ďábla, ó …”. Ne, vyšlo to z mého srdce, protože On je pravda a jsem Jím přemožen, a vzápětí na to pláču a uctívám Ježíše, protože je úžasný. A všechno to začalo díky malému ďáblíkovi, který mi šeptal do ucha. Přesně takto ho chcete vyděsit, chcete, aby se vás tak bál.

“Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás” – my přemýšlíme “vzepřít se ďáblu” – ale je to “Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu” – je to jeden krok. Když se poddáte Bohu, komu jste se již vzepřeli? Jsme tak zaměstnáni bojováním s ďáblem, bušíme pěstmi do vzduchu a jsme z toho unavení. “Dovolávám se krve, dovolávám se krve… mám mysl Kristovu, mám mysl Kristovu…, dovolávám se krve…” tím dosáhnete jen toho, že zde po určité době budete potřebovat nový koberec. Nesnižuji krev, ale byli jsme naučeni dělat duchovní válčení jako “dovolávám se krve, krev Ježíše nade mnou, …” a za půl hodiny zase přijde ta myšlenka a “dovolávám se krve…”. Netuším, kde jsme to vzali. Naše zbraně jsou mocné k ničení pevností a zajetí každé myšlenky a představy, která se pozvedá proti poznání Boha. To znamená vzít každou lež a zničit ji pravdou. Nechoďte a nedovolávejte se “mysli Kristovy”, proklamujte mysl Kristovu, definujte to a mluvte nad svým životem a žehnejte své duši. Rozumíte? Když se vám vrátí vzpomínky na hříchy, když se vrátí touhy minulých hříchů .. tak prostě začněte děkovat Bohu třeba během řízení, akorát si dejte pozor, aby to neviděli někteří “křesťané”, protože by to považovali za rouhání: “Otče, děkuji Ti, že již nejsem hříšný člověk, moje touha je po Tobě, moje touha není hřešit, moje touha je po Tvém Království a pro Tvoje velké jméno. Bože, tak moc Tě miluji, Otče uctívám Tě…”. Pokud tak ze srdce zareagujete pokaždé, když přijdou takové věci, tak přestanou přicházet, protože to napomáhá, abyste byli dokonalí. A vy si myslíte, že potřebujete, aby se za vás někdo modlil.

Z kázání Dana Mohlera | Škola moci a lásky 1

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “Šepty, šepty, šepty v hlavě

  1. Hana

    Je to pravda.. nesoustředit se na problém, ale Toho, který nám s problémy pomáhá..
    Úžasně napsáno
    Bůh Vám žehnej

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *