sozo.cz

Máš hodnotu jeho Syna

Máš hodnotu jeho Syna

Na počátku stvořil Bůh člověka ke Svému obrazu. Řekl “Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil člověka.” Náš stvořený smysl a důvod, proč žijeme, je pro “Boží obraz”. Ježíš řekl “Pokud někdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe.” Proč je to na prvním místě? Protože jsme nikdy nebyli stvořeni pro sebe. Byli jsme stvořeni pro Boží obraz, a když na počátku člověk zhřešil a jedl ovoce ze zakázaného stromu v zahradě, tak tento Boží obraz ztratil a byl oddělen od Jeho Lásky. Stále zůstal Bohem milován, ale již nebyl naroubovaný na kmen a přišel tak úplně o všechno. Uvnitř se stal mrtvým a sebestředným. Člověk jen nezhřešil, ale převzal přirozenost toho, který jej podvedl. Všechno, kým ho Bůh původně stvořil, se zdálo být ztracené, protože Bůh řekl “V den, kdy budeš jíst z toho stromu, jistě zemřeš.” Dnes už víme, že Adam nepadl na zem mrtvý, nic méně zemřelo to, čím byl původně stvořen. Člověk ztratil svoji identitu a ztratil Boží obraz.

Bůh však poslal druhého Adama, druhého a posledního, a jeho jméno je Ježíš. On naplnil to, co první Adam nezvládl a byl příkladem života, pro který jsi byl stvořen. Ukázal ti, jak život opravdu vypadá. Je více než zachránce a Král, Ježíš je vzorem a příkladem života. On ukázal, pro jaký život jsi byl stvořen, a proto také řekl “následuj mě”. Co to tedy znamená? To znamená, že můžeš žít tak, jako žil On. Bible říká “pokud říkáte, že v Něm zůstáváte, máte chodit, jako chodil On.” Ježíš na kříži neodhaluje tvůj hřích, On tvůj hřích na kříži odstraňuje, aby ti ukázal, že máš pro Boha a Jeho Království obrovskou hodnotu. Máš hodnotu jeho Syna. On nezemřel jen pro to, aby tě jednoho dne vzal do nebe, On zemřel, aby zaplatil cenu, a aby se nebe mohlo vrátit zpět do tebe, aby tě obnovil zpět k Božímu obrazu. Přišel a stal se lží, aby ses mohl stát pravdou; nesl tvé nemoci, abys mohl být zdravý; stal se hříchem, abys mohl být svobodný; byl oddělen od Boha, aby jsi s ním mohl být navždy spojen; byl vzkříšen z mrtvých, abys nikdy nezemřel, a to je Evangelium Ježíše Krista.

Ježíš si nezasloužil nic z toho, co dostal na kříži, přesto si nestěžoval, nebrečel a neříkal “To není fér, tohle by mi neměli dělat.” On řekl “Otče, odpusť jim, protože neví, co dělají!” Ježíš věděl, že pokud ti ukáže Lásku, tak budeš moci uvidět její krásu, její moc a budeš inspirován se tou láskou sám stát.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *