sozo.cz

Andrew Wommack

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Když byla, při smrti Ježíše, roztržena chrámová opona, tak jak ji mohli lidé, při zachováni dobrého svědomí, sešít dohromady a pokračovat, jako by se nic nestalo, i když bylo jasné, že to souvisí s Ježíšovou smrtí? Ti lidé se museli chovat pokrytecky a pokud se v Nové smlouvě vracíme k náboženským tradicím a praktikám, pak jsme úplně stejně vedle…

Nepotřebujete víc víry!

Nepotřebujete víc víry!

“Bože prosíme tě, buď s námi, když teď odcházíme…” Proč se vlastně modlíme hloupé modlitby? Jaká hloupá modlitba! Jak ji má Bůh vyslyšet? Má vás opustit a zase se vrátit, aby vás vyslyšel? Vidíte? Nemáme o Bohu správné porozumění. Mluvil sem dnes večer s jednou ženou, která s Pánem 3 roky prožívala skvělé věci, ale nyní už…

Vy nevíte, jakého jste ducha!

Vy nevíte, jakého jste ducha!

Pro většinu lidí je rozdíl mezi Starým zákonem a Novou smlouvou pouze oddělující stránka v jejich Bibli. Ale mezi nimi je obrovský rozdíl a nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu dohromady. Ježíš u toho používá příklad, že nemůžete dávat nové víno, do starých měchů a nemůžete dávat novou záplatu na staré šaty. Tam mluví o tom, že nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu.…

Bůh pro vás bude takový, jaký věříte, že je

Bůh pro vás bude takový, jaký věříte, že je

Lukáš 18:1 Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nepolevovat.  Ježíš zde mluví o modlitbě a říká vám, abyste se nevzdávali, abyste stáli ve víře. Ježíš se chystá mluvit o modlitbě a všimněte si, jak to uvádí. Verš 2 V jednom městě byl jeden soudce, který se nebál Boha a člověka si nevážil. Ježíš zde mluví…

Když jste konečně spasení, tak musíte a nesmíte, jinak vás Bůh potrestá a budete prokletí (?)

Pokoj s Bohem můžete mít jediným způsobem – a to pokud jste ospravedlněni – Římanům 5:1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. To slovo ospravedlněni znamená “být prohlášen svobodným od viny a trestu, která souvisí s hříchem”. Moje jednoduchá definice zní: “jako bych nikdy nezhřešil”. Ospravedlněn – jako kdybych nikdy nezhřešil. A pokud…