sozo.cz

Michelle Laabs

Strach

Obvykle považujeme strach za emoci, která vychází z nedostatku víry a z toho vyplývá, že se s ním musí bojovat vírou. Tento postoj dává smysl, protože přemýšlíme v protikladech dobro – zlo a myslíme si, že i se strachem se vypořádáme, když se vypořádáme s nevírou. Pereme se tedy s…

Vidět z části

1. Korintským 13:9-12 Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme…