sozo.cz

Stefan Driess

Tvořivost

Ježíš byl nejtvořivějším člověkem na zemi. Neustále mluvil v podobenstvích různé příběhy. Byl vypravěčem příběhů zjevujících pravdu slova a uvolňujících Boží přítomnost lidem. I vy buďte kreativní. Nebojte se pohnout. Bůh miluje, když svou víru vyjadřujete vaším vlastním způsobem. Prostřednictvím uctívání, tance, laskavého jednání… Buďte tvořiví, kreativní. Buďte to vy.…