sozo.cz

Stefan Driess

Budou jako vítr, protože je nebudete schopni chytit

Bůh zde povolá lidi. Jeho oči prochází ulice a domy a spousta z vás je rozbitých a voláte k Němu, voláte v pláči a slzách. Bůh říká, že slyší mnoho volajících. Volání lidí, kteří jsou stále ještě v otroctví Zákona, a jejich srdce volají: “Kdo nás vysvobodí?” Volání lidí, kteří…