Křesťanství ustanovilo vinu jako ctnost…

Křesťanství ustanovilo vinu jako ctnost…

Křesťanství ustanovilo vinu jako ctnost…