sozo.cz

Peklo, Gehenna, věčné zatracení, smrt

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…

Omlouváme se, Peklo bylo zavřeno

Omlouváme se, ale toto místo bylo shledáno, jako nevhodné k existenci, a s odstraněním Zákona bylo nenávratně uzavřeno. Nový správce klíčů 1 Korintským 15:55-57 ‚Kde je, smrti, tvůj osten? Kde je, peklo, tvé vítězství? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství…

Jak správně usmažit amerického prezidenta?

Nedávno jsem si četla nějaký článek o tom, že není problém smažit něco na olivovém oleji, protože má vysoký kouřový bod. Pod článek někdo napsal, že se na něm nemá smažit, protože má nízký bod přepálení. Někdo k tomu poznamenal, že čtení s porozuměním je fajn dovednost. Jsem politický ignorant…

Knihy Markéty Chaloupkové

Strážce tajemství Příběh o přátelství, šikaně, ztraceném princi, strážcích tajemství a o tom, že věci nejsou černobílé a než si o někom uděláme ukvapené závěry, je dobré přemýšlet, protože pomoc někdy najdeme na tom nejnečekanějším místě. Odehrává se ve fiktivním středověku ve smyšleném kraji. Král Geren, který se násilím zmocnil…

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Lukáš 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.” Ježíš velmi důrazně napomínal zákoníky, že na lidi nakládají taková nařízení, která ani sami nebyli schopni či ochotni plnit a zachovávat, obrazně řečeno, ani prstem se jich…

Získání strachem

Podívejme se na dějiny křesťanství. Učit lidi bát se Boha a Jeho soudů, to byl ten nejpoužívanější motiv k udržení věřících pod kontrolou. Nyní se to přijímá jako nejlepší způsob, jak lidi přivést k následování Boha. Katedrála Sv. Cecílie ve vesnici Albi v jižní Francii stojí vysoko nad všemi ostatními…