sozo.cz

Peklo, Gehenna, věčné zatracení, smrt

Bože, prosím, neposílej mě do pekla!

“Bože, prosím, neposílej mě do pekla! Udělám cokoli, cokoli, ale prosím nepal mě věčným ohněm.” Učení pekla je to nejodpornější učení, jaké kdy bylo spácháno na lidstvu. Způsobilo lidem více škody, než jakýkoli jiný vynález. Peklo je nejlepším antikristovským výstřelem, který zcela překrucuje slavný obraz Ježíše Krista, Spasitele celého světa,…

Učení o věčném posmrtném utrpení

Každý Izraelita, který vyšel z Egypta, musel být plně obeznámen s univerzálně uznávanou doktrínou včetně budoucích odměn a trestů. Mojžíš tyto odměny a tresty sepsal v pasáži, kterou známe pod názvem “Požehnání a prokletí” (Deuteronomium 28). Pokud si tuto, v celém Zákoně velice zásadní, kapitolu pozorně přečtete, nenajdete ani slůvko…

Smrt je poražena, už nikoho neudrží

Druhého dne uviděl Jan Ježíše, jak jde k němu. A tento největší Prorok říká: “To je beránek Boží, který zruší hřích celého lidstva” (Jan 1:29) Židům 9:26 “… nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení / odklizení / shlazení / anulování / zneplatnění hříchu skrze svou oběť.” A…

Co bude Ježíš celou věčnost dělat?

Přemýšleli jste někdy o tom, co budete asi tak dělat, pokud budete žít na věky věků? Ježíš má podle tradičních výkladů pevně daný program: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je…

Omlouváme se, Peklo bylo zavřeno

Omlouváme se, ale toto místo bylo shledáno, jako nevhodné k existenci, a s odstraněním Zákona bylo nenávratně uzavřeno. Nový správce klíčů 1 Korintským 15:55-57 ‚Kde je, smrti, tvůj osten? Kde je, peklo, tvé vítězství? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství…