sozo.cz

Nová smlouva, smíření, spravedlnost

Smiř se s Bohem, nebo zemřeš! Vážně?!

Natolik jsme si zvykli celou Bibli vykládat z perspektivy spasení nebo zatracení, že kvůli tomu řadu užitečných míst zcela přehlížíme. Například, když Pavel mluví o tom, že se Bůh usmířil se světem… 2Kor 5:19 “Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a…

Může nás od Otce něco oddělit?

Neustálý strach z oddělení přesně vystihuje tento výrok, který jsem onehdá četl. Dle mých zkušeností plně reprezentuje a modeluje dnešní vrchol “zbožnosti”. “Modlou je vše, čemu dáváme přednost před Bohem. Je to tedy všechno to, co nás od Boha odděluje.” Na místo Boží důvěry a spočinutí je zde představována víra…

Jak je to s tím Zákonem? (3)

V předchozích článcích jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na dvě ze tří skupin skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. V…

Jak je to s tím Zákonem? (2)

V předchozím článku jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na první ze tří skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. Tímto článkem…

Jak je to s tím Zákonem? (1)

Ježíš přišel naplnit a naprosto ukončit Zákon. Svým příchodem (obětí a zmrtvýchvstáním) a návratem (vzkříšením mrtvých, dokonání spasení, porážce smrti a ďábla, soudům a všem slibům staré smlouvy) ukončil věk(y) Zákona(ů) pod starým Nebem a na staré Zemi. Máme novou Zemi a nové Nebe, kde vládne milost, smíření a spravedlnost.…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně a neví, co má udělat. „Mám prostě vejít?” ptá se v duchu. Svatý Petr, který má v takových příbězích zřejmě vždycky službu, si všimne zmatku na mužově tváři, přijde k němu a zeptá se, jestli nepotřebuje pomoci. „Nejsem si jist, co mám udělat,” řekne…