sozo.cz

Nová smlouva, smíření, spravedlnost

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…

Co Bůh očistil, neměj za nečisté

V knize skutků můžeme číst příběh, kdy Bůh Petrovi několikrát ukázal, z nebe sestupující plachtu plnou nečistých zvířat a celý tento obraz zakončil slovy: “Zabíjej a jez, protože to, co jsem očistil, neměj za nečisté.” Aby nebyla mýlka, o čem tento příběh byl, můžeme dále číst, že se Petr přesunul…

Příliš mnoho sexu

Na obrázku vidíme manžele v posteli, jak si spolu užívají sex. Vypadají dost překvapeně, když se najednou vedle nich objeví Bůh, a při pohledu na hodinky jim říká: „Tak jo vy dva, je čas to skončit. Myslím, že si to užíváte až moc!“ Tento obrázek není jen o sexu, ale…

Dostanou šanci alespoň naše děti??

Vytržení, konec světa, bůh rozpoutávající pomstu nad celým světem – pouze pohánějící bič, pouze penězovod, otroctví strachu a karikace Otce. O ničem z toho Bible pro současný věk nemluví. Jak by mohla! Bůh rozhodl smířit všechny věci, rozhodl se přebývat mezi lidmi. Dokážete pochopit, že ztratíme dalších X let, pokud…