Bůh tě miluje, ale

Někteří stále mluví tak, jako by bylo psáno…

1.Korintským 13:4-8 Láska není trpělivá, není laskavá, láska závidí, láska se vychloubá a povyšuje; je hrubá, hledá svůj prospěch, je vznětlivá, počítá křivdy, je škodolibá a neraduje se z pravdy; nic nesnese, nevěří, nedoufá, nevydrží. Láska jednoho dne skončí.