sozo.cz

Články, zamyšlení, vyučování

Až se vám zhroutí celý svět, přijede jeden Kretén s trabanty

Mohl by se vám zhroutit celý svět, aniž by to ovlivnilo celý svět? Kaz. 1:4 říká: Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Již vícekrát jsem zmínila, že slovo věčný v Bibli je problematické. Profesor Heller v knize „Znamení času“ říká, že hebrejský výraz „ólam“ (řecky…

Učili nás být naprosto závislými…

Genesis 1:26… I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby … a Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu … stvořil ho naprosto závislého na sobě, neschopného samostatně myslet, neschopného mít svůj názor, nesamostatného, vystrašeného a sobě nebezpečného, takže jej zároveň bylo třeba…

Hlídání tradic

V roce 1903 si kdesi v Rusku kdosi všiml vojáka, který hlídkoval na místě, kde k tomu evidentně nebyl žádný důvod. Když se ho zeptali, proč tam stojí, odpověděl, že jenom plní rozkazy. Zeptali se tedy velitele stráže, ale ani on nevěděl, proč by tam měla hlídka stát. Postupně se…

Co se děje po smrti?

Pro ty z Vás, kteří si lámou hlavu tím, co se děje po smrti, je tu ukázka z knihy Strážce tajemství. (Příběh se neodehrává na naší planetě, takže nepodléhá pozemské teologii): Smrtka byla nevyzpytatelná stará dáma a mezi její oblíbenou zábavu patřily převleky. Měla jich spoustu. Mezi její oblíbené patřil…

Jak jsem si mohl byť jen na chvíli myslet, že je to dobrá zpráva?

Obchodní transakce, podpis na vytečkovanou linku. Zaplatím ti a dostanu to. Může jít o nové auto, pocit zabezpečení, sex nebo vstup do nebe. Jak to, že nevidíme, že se špatným náboženstvím je to úplně stejné? Není to náhodou multilevelová prodejní nabídka, která vyhledává člověka jako svůj cíl? Dejme tomu, že…