sozo.cz

Články

Jsme úložištěm jeho smíření

Znovu jsem se začetl do veršů, hovořících o smíření a znovu se nestačím divit. Dovolím si použít Pavlíkův překlad doplněný a upravený z výkladových poznámek. Sám Miloš Pavlík napsal “Výrok je obtížno přesně přeložit, ač jeho smysl je zřejmý a krásný.” Přijměte proto k zamyšlení mé porozumění: 2. Korintským 5:19-20…

A jak vlastně vypadá pravda o tvém bytí?

Řecké slovo často překládané jako „hřích” zní hamartia. Moralista vám řekne, že tento výraz znamená „minutí cíle”, a vysvětlí vám, že cílem je „mravní dokonalost” či „správné jednání”, a jsme zpátky u kolečka pro křečky zvaného výkon. Je-li však podstatou Boží přirozenosti vztah, je třeba hřích definovat a chápat jako…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Šepty, šepty, šepty v hlavě

Lidé, kteří mají problém odpustit, prostě nepřijali Boží lásku a milost a nenechali ji, aby je obmývala, protože to je nejúžasnější věc – že nikdy se nebudu muset zodpovídat za věci, které jsem udělal mimo Něj, nikdy. I když se ty věci snaží šeptat a připomínat se mi, tak jsou úplně mrtvé. Takže nepotřebuji modlitbu, nepotřebuji…

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Vytváříme si miliardy kategorií a způsobů, jak si od druhých udržet odstup nebo jak snižovat, marginalizovat, využívat a manipulovat. A pomocí těchto přihrádek si vytváříme vlastní identitu na základě zevšeobecňování, narážek a špičkování. Náboženství však nemá na nálepkování monopol. Sociální kultura, politika, věda, ekonomické systémy – tam všude se s…

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Bůh nejedná na základě vaší vlastní svatosti

Když byla, při smrti Ježíše, roztržena chrámová opona, tak jak ji mohli lidé, při zachováni dobrého svědomí, sešít dohromady a pokračovat, jako by se nic nestalo, i když bylo jasné, že to souvisí s Ježíšovou smrtí? Ti lidé se museli chovat pokrytecky a pokud se v Nové smlouvě vracíme k náboženským tradicím a praktikám, pak jsme úplně stejně vedle…