sozo.cz

Články

Nebe a peklo

Včera jsem mailem obdržel pěkně zpracovaný článek, shrnující vše, co je, alespoň pro mě, tématem několika posledních měsíců. Moc díky. Nebe a peklo… při prvním povrchním přečtení Nového zákona se zdají být tak zřejmé, ale při podrobnějším studiu člověka zaujmou pozoruhodné věci. Roky jsme měli za to, že Bůh opravdu…

Odsuzuji tě k trestu smrti, za porušení smlouvy, kterou jsem s tebou nikdy neuzavřel. Cože?

Proč byl v galatské církvi takový spor právě o obřízku? Proč neřešili třeba sobotu, jedení vepřového, nebo jiné z mnoha přikázání Mojžíšovy smlouvy? Židé totiž znali Zákon a věděli, že obřízka byla základní a neoddělitelnou podmínkou, jak se připojit k židovskému národu, a tedy, jak křesťany z pohanů, dostat pod…