sozo.cz

Robert Krejčí

Neuniká nám?

Tím, že křesťanství již necelých 2000 let popírá naplnění Ježíšova proroctví o konci věku, který nastal při jeho návratu v 60. letech 1. století, dostává svět do chaosu. Nekončící věk, který přišel Pán Ježíš nastolit, dává totiž jasné odpovědi na otázky, jaký je Bůh, kdo jsme my v Něm, kde…

Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království

Je zřejmé, že Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království. Toto evangelium vyžadovalo víru + činění skutků. To je věc, kterou při čtení Ježíšových slov často nechápeme, protože k víře jsou nutné skutky. Evangelium milosti (věčné evangelium), které bylo zjeveno Pavlovi, na základě porozumění tomu, co vlastně Ježíšovo dílo znamenalo, však…

Tehdejší a současný věk

Žijeme v jiném věku než původní příjemci epištol. Vidíme, že Pán Ježíš a jeho následovníci mluví o dvou rozdílných věcích: “Tento věk” a “nadcházející věk”. Spisovatelé Nové smlouvy žili ve věku „tento”. Budoucnost, tedy „nadcházející / budoucí věk” však byl, dle jejich slov,  velmi blízko. “Tento věk”, který byl pouhým…