sozo.cz

Robert Krejčí

Tehdejší a současný věk

Žijeme v jiném věku než původní příjemci epištol. Vidíme, že Pán Ježíš a jeho následovníci mluví o dvou rozdílných věcích: “Tento věk” a “nadcházející věk”. Spisovatelé Nové smlouvy žili ve věku „tento”. Budoucnost, tedy „nadcházející / budoucí věk” však byl, dle jejich slov,  velmi blízko. “Tento věk”, který byl pouhým…

Konec?

1.Petr 4,7 Konec všech věcí se přiblížil (je blízko, je po ruce) Jinými slovy Petr píše: Blíží se konec světa! Jestliže příjemci tohoto dopisu neměli být podvedeni a považovat Petra za ubohého šarlatána – musel mluvit pravdu. Ten samý Petr, který odhalil, že proroctví Joele pro poslední dny se naplňuje…

Nevěsta pod čepcem

Ježíš přichází mezi SVÉ vlastní. Proč? Pojďme do toho, protože to jsou úžasné věci: Přichází jako ženich, jehož hlavní touha jsou ZÁSNUBY a vyřešení problému oddělení. Ukazuje Otcovo království a je představen jako ženich. „Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich…

Tak mnoho radosti

Bůh nám nevykresluje spásu. jako asketický život, schovaný před vším zlým světem, intelektuální satisfakci a poklidné rozjímání, ale jako „hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín.“ Kristovým vzorem zbožné bodrosti je oslavovat týden v kuse. Tak mnoho radosti. Izaiáš 25:6-9…

Syn záhuby

Syn záhuby

2. Tesalonicenským 2:3-5 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh v…