sozo.cz

Robert Krejčí

Syn záhuby

Syn záhuby

2. Tesalonicenským 2:3-5 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh v…

Neuniká nám?

Tím, že křesťanství již necelých 2000 let popírá naplnění Ježíšova proroctví o konci věku, který nastal při jeho návratu v 60. letech 1. století, dostává svět do chaosu. Nekončící věk, který přišel Pán Ježíš nastolit, dává totiž jasné odpovědi na otázky, jaký je Bůh, kdo jsme my v Něm, kde…

Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království

Je zřejmé, že Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království. Toto evangelium vyžadovalo víru + činění skutků. To je věc, kterou při čtení Ježíšových slov často nechápeme, protože k víře jsou nutné skutky. Evangelium milosti (věčné evangelium), které bylo zjeveno Pavlovi, na základě porozumění tomu, co vlastně Ježíšovo dílo znamenalo, však…