sozo.cz

sozo

Farizej

Slovo “farizej” bylo odvozeno z aramejského termínu, peras “rozdělit a oddělit”. Doslovně znamená “separatista”. Tedy farizej byl někdo, kdo se separoval, kdo se odděloval, a také, kdo měl snahu druhé separovat, rozdělovat a oddělovat. Ježíš naštěstí nikdy separatistou nebyl, a co ty?

Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím

Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím není, že věřícího Bůh miluje, či upřednostňuje více než nevěřícího. Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím je, že věřící už věří, a proto, jako věřící, začne chodit podle skutečné reality, a prožívat její výhody. Víra věřících totiž nevytváří skutečnou realitu, víra věřícím umožňuje k existující skutečné…