sozo.cz

John Crowder

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost nejsou opačné aspekty rozdvojeného Boha. Pokud si myslíte, že Ježíš na kříži splácel Otcovu „spravedlnost“ (jako by Bůh, trpící bipolární poruchou, byl ten, kdo zabil Ježíše); pokud si myslíte, že peklo je Boží mstou nebo trestající „spravedlností“ pro hříšníky; pokud si myslíte, že „spravedlnost“ dává lidem to,…

Musíme vyhlásit dva velké „skandály“

První je skandál zvláštnosti, kdy k nám Bůh přišel skrze zvláštní národ, v Židech, ve zvláštním čase a v těle, ve zvláštním člověku Ježíši. Druhý je skandál univerzálnosti, což prohlašuje církev od samého počátku – protože v tomto konkrétním člověku byla celá lidská rasa, Židé a pohané, celý vesmír, smířeni…