sozo.cz

Tacitus

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (2)

Příchod Krista doprovázený ohnivými anděly jedoucími na koních a vozech, předpovídaný ve 2. Tesalonicenským, je popisovaný také v Izaiáši 66:15 „Neboť hle, Hospodin přijde v ohni a jeho válečné vozy jako vichřice, aby v rozlícení vylil svůj hněv a své hrozby v plamenech ohně. Neboť ohněm a mečem bude Hospodin…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (1)

Následující text se může zdát neuvěřitelný, avšak všechny níže uvedené informace jsou převzaty z nezaujatých historických záznamů a lze si je snadno dohledat. Parousia – „Uvidíte Syna člověka … přicházejícího na nebeských oblacích“ V Markovi 14: 61-62 Ježíš prohlašuje, že velekněz Kaifáš, který ho vydal Římanům k popravě, uvidí Syna…