sozo.cz

Gary Amirault

Duchovní znásilnění

Za svůj život jsem slyšel nespočet tradičních teologů i laiků, kteří se snaží vysvětlit, proč Ježíš nemůže zachránit celé lidstvo. Všechna tato tvrzení by se dala vyjádřit slovním spojením „duchovní znásilnění“ Důvodem tedy je, že pokud by Ježíš někoho, proti jeho vůli, do spasení nutil, bylo by to znásilnění a…

Duch církve

Duch církve

Než nastal temný věk, věřící v Krista věřili v apokatastázi, tj. obnovení všech věcí, tak jak o tom hovořili i proroci. Byli to, napsáno dnešní terminologií, univerzalisté, kteří věřili, že Ježíš Kristus je skutečně Spasitelem celého lidstva. Jakmile však Konstantin učinil z křesťanství náboženství Římské říše, moc lásky vůči všem…

Byl Ježíš největším hříšníkem na světě?

Definice “hříchu” podle Strongova slovníku: Řecky „hamartanó“ – „minout cíl / účel, udělat chybu“ (Strongovo číslo 264) Hebrejsky „chata“ – „minout“. (Strongovo číslo 2398) Jaký byl tedy smysl smrti a vzkříšení Ježíše Krista? Jan 3:17 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj…