sozo.cz

Hřích, vyznávání hříchů, pokání

Smiř se s Bohem, nebo zemřeš! Vážně?!

Natolik jsme si zvykli celou Bibli vykládat z perspektivy spasení nebo zatracení, že kvůli tomu řadu užitečných míst zcela přehlížíme. Například, když Pavel mluví o tom, že se Bůh usmířil se světem… 2Kor 5:19 “Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a…

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…

A jak vlastně vypadá pravda o tvém bytí?

Řecké slovo často překládané jako „hřích” zní hamartia. Moralista vám řekne, že tento výraz znamená „minutí cíle”, a vysvětlí vám, že cílem je „mravní dokonalost” či „správné jednání”, a jsme zpátky u kolečka pro křečky zvaného výkon. Je-li však podstatou Boží přirozenosti vztah, je třeba hřích definovat a chápat jako…

Vše v Nové smluvě naruby

Nedávno jsem narazil na jedno místo z knihy Ezechiele, ve které tento starozákonní muž prorokuje o připravované nové smlouvě, resp. o naprosté změně principu, který se Bůh chystá zavést. Zaujalo mě, v jakém pořadí se rozhodl věci poskládat. Jeho vstup do vztahu začíná ve 26 verši Ezechiel 36:26 “Dám vám…

Náhražka z Číny byla odstraněna, abys mohl užívat originál přímo od výrobce

Ježíšův pozdrav a zároveň odpověď na lidskou potřebu nebyla “čiň pokání, hříšníku!” ale “tvé hříchy jsou ti odpuštěny” Čímž ihned v počátku odstranil pochybnosti, že by mezi tebou, tvou potřebou, jím a jeho jednáním s tebou, stálo cokoliv v cestě. Kde chceš hledat otevřené dveře, dědičné hříchy, dědičná prokletí nebo…

Máš hodnotu jeho Syna

Na počátku stvořil Bůh člověka ke Svému obrazu. Řekl “Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil člověka.” Náš stvořený smysl a důvod, proč žijeme, je pro “Boží obraz”. Ježíš řekl “Pokud někdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe.” Proč je to na prvním místě? Protože jsme…

Nikoliv Boží hněv, ale Boží dobrota vede k pokání

Nikoliv Boží hněv, ale Boží dobrota vede k pokání. Římanům 2:4b …nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Slovo, které se na tomto místě překládá jako “dobrota” se na dalších místech v bibli užívá jako laskavost, jemnost, příjemnost, užitečnost, vlídnost, prospěšnost, nebo také “poskytovat to, co přináší užitek” Lukáš…