sozo.cz

Stan Firth

Zvyky a instituce

Zvyky a instituce, které vyrostly kolem Kristových příkazů jeho církvi, nejenom, že mohou zeslabit učednictví, když nejsou udržovány v jejich řádné perspektivě, ale mohou také odradit lidi od toho, aby se vůbec v prvé řadě stali křesťany! Pokud se stanete křesťany prostřednictvím určité církve, zdá se, že na sebe vezmete mnohem…