sozo.cz

Stan Firth

Zvyky a instituce

Zvyky a instituce, které vyrostly kolem Kristových příkazů jeho církvi, nejenom, že mohou zeslabit učednictví, když nejsou udržovány v jejich řádné perspektivě, ale mohou také odradit lidi od toho, aby se vůbec v prvé řadě stali křesťany! Pokud se stanete křesťany prostřednictvím určité církve, zdá se, že na sebe vezmete mnohem…

Stan Firth | Zvyk a příkaz

ZVYK A PŘÍKAZ | CUSTOM AND COMMAND POVZBUZENÍ Z PÍSMA PRO NEOBVYKLÝ A NOVÝ SMĚR KŘESŤANŮ A NĚKTERÉ ODPOVĚDI TĚM, KTEŘÍ BY JE RÁDI KRITIZOVALI OBSAH ČÁST PRVNÍ – ÚVOD STRANA Kapitola 1. Životní styl neorganizované (nestrukturované) církve Kapitola 2. Proč? ČÁST DRUHÁ – SHROMÁŽDĚNÍ K BOHOSLUŽBÁM: ČERSTVÝ POHLED NA…