Ostrakismus

Kompletní pojednání na téma ostrakismu, které plánuji vydat v horizontu několika týdnů, je již téměř hotové. Domnívám se, že by čtenář mohl ocenit krátké shrnutí předběžných poznatků založených na dosavadním studiu. Spojením ostrakismu dle nové definice sociální psychologie s kulty a církvemi, zdá se, prorážím cestu doposud ne zcela probádaným […]