sozo.cz

Nové nebe a nová země

Až se vám zhroutí celý svět, přijede jeden Kretén s trabanty

Mohl by se vám zhroutit celý svět, aniž by to ovlivnilo celý svět? Kaz. 1:4 říká: Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Již vícekrát jsem zmínila, že slovo věčný v Bibli je problematické. Profesor Heller v knize „Znamení času“ říká, že hebrejský výraz „ólam“ (řecky…

Jak je to s tím Zákonem? (3)

V předchozích článcích jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na dvě ze tří skupin skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. V…

Jak je to s tím Zákonem? (2)

V předchozím článku jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na první ze tří skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. Tímto článkem…

Jak je to s tím Zákonem? (1)

Ježíš přišel naplnit a naprosto ukončit Zákon. Svým příchodem (obětí a zmrtvýchvstáním) a návratem (vzkříšením mrtvých, dokonání spasení, porážce smrti a ďábla, soudům a všem slibům staré smlouvy) ukončil věk(y) Zákona(ů) pod starým Nebem a na staré Zemi. Máme novou Zemi a nové Nebe, kde vládne milost, smíření a spravedlnost.…

O slavné minulosti a svobodné přítomnosti

Matouš 5:18-19 Matouš 5:18 Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil…