sozo.cz

Brennan Manning

Štědře rozdávající

Ježíšova podobenství zjevují Boha, který neustále štědře rozdává odpuštění i milost. Ježíš líčí Boha jakožto věřitele, který velkodušně promíjí dluh, jako pastýře, jenž hledá ztracenou ovci, jako soudce, který vyslyší celníkovu modlitbu. V Ježíšových příbězích Boží odpuštění nezávisí na našem pokání, na naší schopnosti milovat své nepřátele ani na nějakém…