sozo.cz

Brennan Manning

Svoboda v homeopatických dávkách

Křesťany všech věků netrápí ze všeho nejvíc zákonictví, nedostatek víry či teologické spory. Nejvíc je trápí sám Ježíš. Ten totiž udílí svobodu tak štědře a nebezpečně, že lidé nevědí, co si s ní počít. Kdykoli se Ježíš objeví na scéně, církev panikaří, neboť se bojí chaosu, který při jeho příchodu…

Štědře rozdávající

Ježíšova podobenství zjevují Boha, který neustále štědře rozdává odpuštění i milost. Ježíš líčí Boha jakožto věřitele, který velkodušně promíjí dluh, jako pastýře, jenž hledá ztracenou ovci, jako soudce, který vyslyší celníkovu modlitbu. V Ježíšových příbězích Boží odpuštění nezávisí na našem pokání, na naší schopnosti milovat své nepřátele ani na nějakém…