Božská očista

Řecké slovo theion přeložené jako „síra“ je slovo theion, což znamená i „božské“ … Sloveso odvozené od theion je theioo, což znamená posvětit se, učinit božským nebo zasvětit se bohu (viz Liddell a Scott Greek -English Lexicon, 1897 Edition). Pro kteréhokoli Řeka nebo pro každého, kdo umí řecky, by „ohnivé […]