sozo.cz

Evangelium, záchrana všech lidí, universalismus

Knihy Markéty Chaloupkové

Strážce tajemství Příběh o přátelství, šikaně, ztraceném princi, strážcích tajemství a o tom, že věci nejsou černobílé a než si o někom uděláme ukvapené závěry, je dobré přemýšlet, protože pomoc někdy najdeme na tom nejnečekanějším místě. Odehrává se ve fiktivním středověku ve smyšleném kraji. Král Geren, který se násilím zmocnil…

Kniha Roba Bella Láska vítězí

“Obrovská spousta lidí slyšela z kazatelen i odjinud, že vyvolenou hrstku křesťanů čeká věčný pokoj a radost na místě zvaném nebe, zatímco zbytek lidstva stráví věčnost v pekelných mukách bez jakékoli naděje. Jenže tahle scestná, toxická a totálně odpuzující představa ve výsledku brání šíření Ježíšova nakažlivého poselství lásky, míru, odpuštění…

Proč je víra v Boží záchranu všech lidí, některými teology nazývaná Universalismus, tak nebezpečná?

Zamyslel jsem se nad tím, proč je pro mnoho věřících tak nebezpečné věřit, že Bůh skutečně zachránil všechny lidi. Většinou argumentují tím, že takoví lidé upírají ostatním spásu a kvůli tomu spousta lidí skončí v Pekle. Nemají totiž potřebu druhým kázat evangelium a zachraňovat je. Dovolím si tedy následující zamyšlení.…

Svoboda je možnost volby

Svoboda je možnost volby. Ale jiná je možnost volby, když si vybíráte mezi zcela jasnými a nezkreslenými variantami a jiná je, když je jedna z možných voleb naprosto zdeformovaná. Dalo by se tedy povědět, že jsou zcela jistě mezi námi lidé, kteří rozhodně a naprosto svobodně odmítají Boha. Ovšem je…

Jak je to s těmi vinami a hříchy?

Otec se Synem se rozhodli ukončit vládu hříchu. Rozhodli, že začne vládnout odpuštění a smíření. Proběhlo odpuštění vin. Tato zpráva má moc měnit lidské životy ke svobodě v Kristu. Ne na základě stále se opakujících motivů obvinění, ale právě poznání té dostatečné oběti. Neznám kazatele či pastora (a je fakt,…

Evangelista nebo pekelník?

Na otázku, proč všichni křesťané musí kázat tzv. evangelium, každý křesťan odpoví: “Abych zachránil co nejvíc lidí před peklem”. Když pomineme, že se pokouší zachraňovat před něčím, o čem je jasně řečeno, že bylo vyprázdněno, poraženo, zničeno a přetaveno, jedná se nadále o činnost masovou a neustálou. Problémem této pozoruhodné…

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

Dali jsme na web první epištolu Timoteovi. Na Wikipedii se můžete podívat, jaký to byl fešák 🙂 https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Timoteus Před tím jsem ještě konzultovala s rodilým Řekem verš Tim. 2/4 (Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy. Ověřovala jsem si, jestli je správný tento…