sozo.cz

Evangelium, záchrana všech lidí, universalismus

Smrt je poražena, už nikoho neudrží

Druhého dne uviděl Jan Ježíše, jak jde k němu. A tento největší Prorok říká: “To je beránek Boží, který zruší hřích celého lidstva” (Jan 1:29) Židům 9:26 “… nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení / odklizení / shlazení / anulování / zneplatnění hříchu skrze svou oběť.” A…

Otroci “vysvobození” do dalšího otroctví

V některých lidech byla, léty hledění do pokřiveného zrcadla, vybudována taková nedůvěra v Boha a jeho dobrotu, že když dostanou na výběr, jestli vidět dobrého a se světem smířeného Otce, nebo rozhněvaného Boha, čekajícího na svou příležitost, jak konečně zničit všechny hříšníky a neposlušné věřící, vždy se raději přikloní k…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně a neví, co má udělat. „Mám prostě vejít?” ptá se v duchu. Svatý Petr, který má v takových příbězích zřejmě vždycky službu, si všimne zmatku na mužově tváři, přijde k němu a zeptá se, jestli nepotřebuje pomoci. „Nejsem si jist, co mám udělat,” řekne…

Miluješ protože miluješ, nebo protože ti to přikázali?

Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i…

Jonáš, starší bratr a zášť

Ježíš řekl, že jeho smrt bude, jako znamení Jonáše, což mě přimělo zamyslet se nad záští. Proč Jonáše spolkla velká ryba? Protože ho naštvalo, že Ninive zakusí Boží lásku. Proč se urazil starší bratr, když se marnotratný syn vrátil domů? Protože ho naštvalo, že jeho bratr zakusil otcovu lásku. Jonáš…

Musíme vyhlásit dva velké „skandály“

První je skandál zvláštnosti, kdy k nám Bůh přišel skrze zvláštní národ, v Židech, ve zvláštním čase a v těle, ve zvláštním člověku Ježíši. Druhý je skandál univerzálnosti, což prohlašuje církev od samého počátku – protože v tomto konkrétním člověku byla celá lidská rasa, Židé a pohané, celý vesmír, smířeni…