sozo.cz

Phil Henry

Jsi si jistý?

Jméno Ježíš doslova znamená “Bůh je spasení.” Jinými slovy, Bůh nenabízí spasení, On sám je tím spasením! Věřím tedy, že veškerá sláva za Jeho rozhodnutí zachránit vše, patří jen a jen Jemu, nikoliv nám, za naše rozhodnutí v Něj věřit. Efezským 2:8 říká “Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a…