sozo.cz

Mojžíšův Zákon, Desatero, konec Zákona

Jak je to s tím Zákonem? (3)

V předchozích článcích jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na dvě ze tří skupin skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. V…

Jak je to s tím Zákonem? (2)

V předchozím článku jsme se věnovali otázce, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale splnit. A dále jsme se zaměřili na první ze tří skupin, které v různých obměnách i nadále tvrdí, že Zákon se stále vztahuje na věřící či na lidstvo obecně. Tímto článkem…

Jak je to s tím Zákonem? (1)

Ježíš přišel naplnit a naprosto ukončit Zákon. Svým příchodem (obětí a zmrtvýchvstáním) a návratem (vzkříšením mrtvých, dokonání spasení, porážce smrti a ďábla, soudům a všem slibům staré smlouvy) ukončil věk(y) Zákona(ů) pod starým Nebem a na staré Zemi. Máme novou Zemi a nové Nebe, kde vládne milost, smíření a spravedlnost.…

Odsuzuji tě k trestu smrti, za porušení smlouvy, kterou jsem s tebou nikdy neuzavřel. Cože?

Proč byl v galatské církvi takový spor právě o obřízku? Proč neřešili třeba sobotu, jedení vepřového, nebo jiné z mnoha přikázání Mojžíšovy smlouvy? Židé totiž znali Zákon a věděli, že obřízka byla základní a neoddělitelnou podmínkou, jak se připojit k židovskému národu, a tedy, jak křesťany z pohanů, dostat pod…

Strach, že sami slyšet Boha smrdí smrtí

Velmi často jsme vedeni k pohodlnějšímu přebírání cizích názorů, nežli pracnějšímu vytvoření si vlastního. Stejné je to i s Bohem. Raději odpovědnost přehodíme na druhé, aby oni nám říkali “slóvo Bóží”, než abychom se sami učili slyšet. Máme totiž strach, že sami slyšet Boha smrdí smrtí. No a mnozí z…

Tak jako Stará smlouva soudem skončila, Nová smlouva soudem začala

Obě smlouvy měly svůj soud, jen každá z nich jej na své časové ose umístila jinam. Stará smlouva soudem skončila. Šlo o soud nad těmi, kteří porušili smlouvu, uzavřenou mezi Bohem a Izraelem, skrze Mojžíše a o tomto soudu můžeme číst v knize Zjevení. Byl to soud podle skutků, vycházejících…

Vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Proč?

1. Korintským14:34-35 “vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; ať jsou podřízené, jak praví i Zákon. Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění.” Ženy, však nejste pod Zákonem, ba ani jste nikdy nebyly, a ani už…

O slavné minulosti a svobodné přítomnosti

Matouš 5:18-19 Matouš 5:18 Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil…