Můžeme Bibli opravdu rozumět? (34)

A tak někteří Jižané byli vylomeni a na jejich místo v Kristu naroubováni Seveřané, ovšem není na místě se povyšovat, což evidentně někteří ze Severu provozovali. Čerpáte však oba z kořene (Krista), takže nějaká nadutá mysl tady nemá místo, dodává Pavel. Ale, blíží se konec věků, soudy, a to jak fyzické, tak i po smrti. Sekera přiložena kořeni stromu, uschlé větve na oheň, Hospodinův Den (což neznamenalo jeden den, ale celý proces dění) ukáže kvalitu díla každého, neboť ta díla projdou ohněm. A tak i vy Seveřané můžete být vyťati, vždyť bude vyléván ten obávaný a děsivý hněv. Kde se tento hněv vlastně vzal? Na to je jednoduchá odpověď. „Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek.“ Zákon sebou přinášel hněv a při konečném účtování to byly doslova hrozny hněvu, které nakonec nastřádal, a muselo být učiněno zadost Boží spravedlnosti ze Zákona.

Jak říká Pavel v Římanům 2:5 „Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu.“

Četli jste dopisy 7-mi tehdejším sborům? To je úžasně svědectví o lidstvu před koncem věků. Ježíš říká, přijdu již za chvilku a má odplata se mnou. Je tam mnoho různých úžasných slibů souvisejících s věrností v přechodném období, boje obou smluv, ale i mnoho varování.

Evangelium o doslovném založení království v Nebi, jehož kontury mohli zakoušet následovníci Krista již zde na zemi, bylo nutno hlásat po celém tehdejším světě. Proč? Aby se naplnil počet všech Seveřanů, kteří ze všech národů mohli uslyšet zvěst o Pastýři, který svolával Izrael opět ke sjednocení a založení království nezrušitelného, neotřesitelného a nezrušitelného. A ano jiná je v něm sláva těch a oněch.

Jinými slovy – část Jižanů se zatvrdila, ale jen dokud do Krista (korábu) nevejde určitý počet Seveřanů. Jelikož potom mnoho Jižanů ještě na poslední chvíli pochopí a uteče ze souzeného Jeruzaléma. Tak bude fyzicky zachráněn celý Izrael – tedy zástupci ze všech p pokolení – symbolicky o nich mluví 7-má kapitola Zjevení.

A i přesto, že fyzicky se zachránili jen někteří, následně stejně další měli možnost poznat nejrůznějším a rozmanitým způsobem, že Boží milosrdenství vítězí nad odsouzením. Nebo je tady někdo, kdo v tomhle chce Bohu radit? On totiž geniálně „zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval.“ A znovu se ptám slovy Pavla, „je tu někdo kdo chce v tomhle Bohu radit?“ Vždyť všechno je z něj, skrze něj a pro něj!

Pokračování příště

Předchozí článek seriálu