sozo.cz

Poslední doba, den Páně, soužení, konec světa

Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě

Ježíš řekl: Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já…

Bible nemluví o konci světa

Největší omyl dnešních vykladačů Bible spočívá v jejich přesvědčení, že ona hovoří o konci světa. A jelikož ignorují veškerá prorocká, apoštolská a hlavně Ježíšovská časová znamení, vytvářejí nesmyslné konstrukty, díky nimž křiví celý obraz křesťanství, a to v naprostém základu. Vždy zaručeně již po tisíciletí tvrdí, že zrovna oni jsou…

Počítám do tří

Zaslechl jsem jedno z mnoha křesťanských vyjádření, v souvislosti se současnou krizí: “Pokud Jan před dvěma tisíci lety napsal, že je poslední hodina, tak dnes už je to poslední vteřina.” Jsem se tak zamyslel, co budou kazatelé říkat za dalších 100, 500, 1000 let… Třebas “Pokud Jan před třemi tisíci…

Blíží se konec světa, už zase…

Blíží se konec světa, už zase…

Občas si nejsem jistá, jestli není nevhodné dělat si z některých věcí legraci, ale včera jsem chvíli poslouchala nějaké křesťanské povídání k současné situaci a zároveň na mě vyskočilo nějaké další proroctví… Každopádně jsem se dozvěděla, že: 1) po velké epidemii přijde velké probuzení 2) epidemie odezní, vrátí se za…

Jakoby život byl nepřítelem jejich zvěsti

Jakoby se v dobách krize, viz současná virová nákaza, vždy vyrojila spousta “generálů víry” s jejich potřebou exhibování. Nikdo z nich se nebojí, všichni mají víru jak Zeměkoule, nikdo z nich nepotřebuje nosit roušku jako ti bezvěrci, protože jejich víra v Boží ochranu je přímo výstavní. Takže zatímco bezbožní mají…

K poplašným zprávám o tzv. dalším znamení konce

Nemám nic proti povzbuzení. Na jednu věc však musím reagovat. Všude na křesťanských profilech se natírají futra krví a předčítá se Žalm 91. Tedy slíbené ochrany, že se nic zlého k nám ani nepřiblíží. Ale co v případě, že přiblíží? Na základě těchto rovnicových myšlení, se takový člověk musí dostat…

Co je to “ve věku věků”?

Níže naleznete přehled, kde je v Novém zákoně spojení „ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων“, které znamená „ve věku věků“ a nesprávně bývá překládáno jako na věky věků. V češtině ten rozdíl není na první postřeh možná tak patrný jako v angličtině, kde jde opravdu o dvě jiná spojení „for…