Je zcela jasné…

„Je zcela jasné, že v předpovědích našeho Pána se výrazy „konec“ a „konec světa (věku)“ používají v rámci odkazu na úplné ukončení celé judaistické chrámové struktury a systému. Události tohoto období byly velmi přesně předpovězeny; a náš Pán jasně prohlásil, že stávající generace nepomine, dokud se všechny věci naplní, respektujme „tento konec“.

John Brown (1784 – 1858)