sozo.cz

Boží Království, nebe

Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě

Ježíš řekl: Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já…

Počítám do tří

Zaslechl jsem jedno z mnoha křesťanských vyjádření, v souvislosti se současnou krizí: “Pokud Jan před dvěma tisíci lety napsal, že je poslední hodina, tak dnes už je to poslední vteřina.” Jsem se tak zamyslel, co budou kazatelé říkat za dalších 100, 500, 1000 let… Třebas “Pokud Jan před třemi tisíci…

Nebe a peklo

Včera jsem mailem obdržel pěkně zpracovaný článek, shrnující vše, co je, alespoň pro mě, tématem několika posledních měsíců. Moc díky. Nebe a peklo… při prvním povrchním přečtení Nového zákona se zdají být tak zřejmé, ale při podrobnějším studiu člověka zaujmou pozoruhodné věci. Roky jsme měli za to, že Bůh opravdu…

Pokud sami chceme znát budoucnost…

Pokud sami chceme znát budoucnost, pak už vlastně neposloucháme Otce. Tato snaha nám nepomáhá žít v Božím Království. Vše, co děláme, abychom podle svých vlastních představ dodali svému životu stabilitu, nás ve skutečnosti oloupí o svobodu, která znamená prostě Ho jen každý den následovat. Spoléháme se pak na naši vlastní…

Bič a na něm bylo napsáno…

Viděl jsem bič a na něm bylo napsáno “Poslední časy”. A ten bič nutil lidi vstupovat do činů, které pro ně milující OTEC nepřipravil. A ten bič ovládali lidé, kteří počítali peníze. A trůn na kterém seděli se jmenoval strach a lež. Dívali se od světla do tmy a čím…