O sozo

Každý něčemu věříme. Přesněji řečeno, každý z nás je o něčem přesvědčen. Často však moc neřešíme, proč věříme, čemu věříme, odkud to pochází, případně, kde to vzali ti, od kterých jsme to my sami převzali. Přijímáme tedy věci s předpokladem, že ti druzí ví, o čem mluví. Málo koho však napadne, že naše víra je vlastně založená na lidech, na jejich poznání, názorech a tradicích, a nejsme příliš ochotni připustit, že by něco mohlo být i jinak. Prostě nám připadá, že většina věcí, které přejímáme, zapadá i do našeho pohledu.

Problém nastává, když uvnitř vnímáme něco jiného, než co slyšíme, než co nám ti druzí předkládají jako „pravdu“. Kdy zdánlivé odpovědi vůbec neuspokojují naše otázky. Spíše naopak, plodí další a další, a my netušíme co s tím. Neznáme a ani nemáme jiné možnosti, než se v rámci svého směru věření “nějak více snažit”, být tomu přesvědčení „věrný” a být v tom „vytrvalý“. Raději nepřemýšlíme a doufáme, že jednou toho “onoho” nějak dosáhneme. Jednou to nějak prolomíme, a případně na to jednou – v nebi – přijdeme. Ale co ten život tady? Co když to vše, co s tímto přesvědčením děláme, nás o náš život prostě okrádá? Co když je všechno úplně jinak? A jak moc naše věření a naše přesvědčení ovlivňuje náš pohled na život, na lidi kolem nás, na zemi, kde žijeme, na smysl života, na budoucnost, na Boha, na smrt atp.?

Vysvobozením může být zjištění, že člověk má možnost poslechnout to “vnitřní vnímání,” ten „vnitřní hlas,“ to zjištění, že se může rozhlédnout, hledat a poznat, že existuje mnohem víc, než mu do té doby jeho klapky na očích umožňovaly vidět.

A to se stalo i smyslem těchto stránek, které od doby svého vzniku prošly velkou proměnou. Od počáteční motivace, ukázat tu jedinou správnou víru a přivést všechny k té skutečné a pravé spáse, přes snahu dokázat prostřednictvím zázraků, proroctví, veřejně vysílaných modliteb a dlooooouhých kázání, existenci Boha, až po zcela otevřené vyjádření pochybností, když věci vůbec nešly tak, jak jsme o nich celou dobu směle a neochvějně mluvili a psali.

Všechny tyto zkušenosti nás vedly k tomu, abychom skutečně dovolili pochybnostem a otázkám přezkoumávat vše, čemu jsme za ta dlouhá léta uvěřili, a co jsme tak neochvějně zastávali. Pohledy na Boha, ďábla, peklo, nebe, víru, spásu. Pohledy na bibli, včetně jejích různých výkladů, většinou tak protichůdných a rozporuplných, zato vždy „těch jediných správných“ atp.

Pokračujeme v tom tedy i nadále, a bez snahy definovat to jediné správné dogma / učení, prostě zaznamenáváme odpovědi, na které, během našeho pokládání otázek, přicházíme. Přijměte tedy, prosím, všechny zde zveřejňované články, jako záznam o našem poznávání Boha, a pokud i vám pomohou rozšířit váš pohled, případně se na danou problematiku podívat z jiného úhlu, budeme nesmírně rádi.

Název SOZO jsme vybrali, jako nejlepší vyjádření toho, co je hlavním obsahem tohoto webu. Jde o řecké sloveso σώζω (sózó) je překládáno, jako zachránit; vykoupit; ochraňovat; uzdravit; zachovat; dobře se dařit; být zcelen; zachovat ve zdraví; vysvobodit z nebezpečí nebo zničení, zranění či hrozby smrti; zachránit trpícího, postiženého nemocí; zachovat v bezpečí před hrozbou zničení. Jde tedy o kompletní a naprosto dokonalé vysvobození a dokonalou záchranu od opravdu zlých věcí, které se nás snaží připravit o život, nejen z hlediska fyzického života a smrti, ale zvláště co do kvality života a svobody vs. nesvobody a otroctví.

Pro rychlejší orientaci v jednotlivých článcích jsme vytvořili tématické menu, které, dle použitého zařízení, naleznete buď v pravé nebo dolní části stránek. Témata jsou vytvářena podle vašich nejčastějších dotazů a podle důrazu, kterému se aktuálně chceme věnovat. Může se tedy stát, že se v průběhu času budou jednotlivá témata měnit, přibývat či ubývat.

Přejeme Vám tedy příjemně strávený čas nad procházením zdejšího obsahu.