Bible není Ježíš Kristus, který je živým Slovem

Bible není Ježíš Kristus, který je živým Slovem. Bible se nenarodila z panny, nebyla ukřižována, nebyla vzkříšena a ani není po pravici Otce. Bible také není to Boží slovo, které je upevněné navěky v nebi, jak o tom mluví žalmista (Žalm 119:89), není to řeč „přírody“, o které žalmista mluví […]