sozo.cz

Audio&video

Dan Mohler | Slyšte pravdu

Bůh stvořil Adama někým, skrze hřích to bylo zničeno, a my jsme se narodili do této zkaženosti, a proto se musíme znovu narodit. My jsme ze znovuzrození udělali výhodnou modlitbu, která nám zajistí nebe, namísto proměněného života. Držíme si stejný způsob myšlení a nárokujeme si věčnost. Držíme si stejný způsob myšlení a přitom říkáme, že…

Jak růst ve víře?

Bible říká, že víra přichází ze slyšení a slyšení skrze Slovo. Víra… Víra pracuje skrze lásku. Už roky učím a věřím tomu celým srdcem: “Víra je spontánním výsledkem toho, že Ho znáte.” Víra plyne z vašeho vztahu. Když víte, kdo On je a rozumíte Jeho vůli v situaci, tak víra je spontánním výsledkem poznání Jeho.…

Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

Živé přenosy “Srdcem k srdci” navazují na původní sadu video přenosů “Prakticky nejen o modlitbách v jazycích“. Rádi bychom prostřednictvím těchto vysílání pokračovali ve sdílení osobních zkušeností a inspirací, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Sledujte videa Srdcem k srdci na YouTube http://video.sozo.cz Sledujte videa Srdcem k srdci…

Láska je…

1.Korintským 13:4-8 Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí (Bible 21) Boží slovo říká, že Bůh je láska, proto…

Chatrč

Chatrč

Film Chatrč (The Shack) byl natočen podle stejnojmenné knihy, kterou napsali William Paul Young, Wayne Jacobsen a Brad Cummings. Ve filmu hrají: Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer, Tim McGraw a další. Jako dítě Mackenzie “Mack” Phillips (Sam Worthington) vyrůstal v tvrdých podmínkách v rodině, kde otec byl alkoholik a…