sozo.cz

Audio&video

Láska je…

1.Korintským 13:4-8 Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí (Bible 21) Boží slovo říká, že Bůh je láska, proto…

Dan Mohler | Slyšte pravdu

Bůh stvořil Adama někým, skrze hřích to bylo zničeno, a my jsme se narodili do této zkaženosti, a proto se musíme znovu narodit. My jsme ze znovuzrození udělali výhodnou modlitbu, která nám zajistí nebe, namísto proměněného života. Držíme si stejný způsob myšlení a nárokujeme si věčnost. Držíme si stejný způsob myšlení a přitom říkáme, že…

Jak růst ve víře?

Bible říká, že víra přichází ze slyšení a slyšení skrze Slovo. Víra… Víra pracuje skrze lásku. Už roky učím a věřím tomu celým srdcem: “Víra je spontánním výsledkem toho, že Ho znáte.” Víra plyne z vašeho vztahu. Když víte, kdo On je a rozumíte Jeho vůli v situaci, tak víra je spontánním výsledkem poznání Jeho.…

Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

“Srdcem k srdci” jsou živá vysílání jejichž prostřednictvím sdílíme osobní zkušenosti a inspirace, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Pokud máte dotazy či náměty, neváhejte je zaslat prostřednictvím kontaktů, nebo sociálních sítí. Rádi se jim budeme věnovat buď osobně, písemně, nebo v rámci přenosů. Sledujte a sdílejte…