„Víra když“ a „víra i když“

Izraelité se kdysi nacházeli v zajetí v Babyloně, kde vládl král jménem Nabuchodonozor. Jeho příběh popisuje podstatná část knihy proroka Daniele. Byl to mocný král, který vládl pevnou rukou, a když vydal příkaz, něco to skutečně znamenalo. A tento Nabuchodonozor vytvořil zlatý obraz a vydal příkaz: „Každý člověk poddaný pod jeho […]