sozo.cz

Nepekelná Bible

Nepekelná Bible představuje…

Nepekelná Bible představuje knižní sérii s názvem APOKATASTASIS, kterou částečně inspirovala. (Apokatastasis je řecké slovo z verše Sk. 3:21 Nebesa ho – tj. Ježíše – musí přijmout až do času obnovení všech věcí…) První díl je spíše prequel k celé sérii, odehrává se v 17. století a okrajově líčí útrapy…

Až se vám zhroutí celý svět, přijede jeden Kretén s trabanty

Mohl by se vám zhroutit celý svět, aniž by to ovlivnilo celý svět? Kaz. 1:4 říká: Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Již vícekrát jsem zmínila, že slovo věčný v Bibli je problematické. Profesor Heller v knize „Znamení času“ říká, že hebrejský výraz „ólam“ (řecky…

Co bude Ježíš celou věčnost dělat?

Přemýšleli jste někdy o tom, co budete asi tak dělat, pokud budete žít na věky věků? Ježíš má podle tradičních výkladů pevně daný program: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je…

Blíží se konec světa, už zase…

Blíží se konec světa, už zase…

Občas si nejsem jistá, jestli není nevhodné dělat si z některých věcí legraci, ale včera jsem chvíli poslouchala nějaké křesťanské povídání k současné situaci a zároveň na mě vyskočilo nějaké další proroctví… Každopádně jsem se dozvěděla, že: 1) po velké epidemii přijde velké probuzení 2) epidemie odezní, vrátí se za…

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

Dali jsme na web první epištolu Timoteovi. Na Wikipedii se můžete podívat, jaký to byl fešák 🙂 https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Timoteus Včera jsem ještě večer konzultovala s rodilým Řekem verš Tim. 2/4 (Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy. Ověřovala jsem si, jestli je správný tento…

Co je to “ve věku věků”?

Níže naleznete přehled, kde je v Novém zákoně spojení „ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων“, které znamená „ve věku věků“ a nesprávně bývá překládáno jako na věky věků. V češtině ten rozdíl není na první postřeh možná tak patrný jako v angličtině, kde jde opravdu o dvě jiná spojení „for…