Až budu starej, nechci do nebe…

…chci do cirkusu, podívat se na šaška, jak hází kuželky. To řeknu Ježíšovi Kristusovi, že chci zůstat na zemi.

Nevěřící vykupují military obchody, zatímco věřící vyhlížejí vytržení. Kdy přijde ten čas, kdy se naplní všechny ty věci ohledně Ježíšova příchodu?

Ale když uvidíte Jeruzalém obklopený armádami, tak vězte, že jeho zpustošení je blízko. Pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor. Ti, kdo jsou v něm, ať odcestují. Ti, kdo jsou na venkově, ať do něj nevstupují. Protože toto jsou dny pomsty, aby se naplnily všechny věci, které jsou psány. Běda těm, které jsou těhotné a kojícím matkám v těch dnech! Protože v tom kraji bude velká tíseň a hněv vůči tomuto lidu. Padnou ostřím meče a budou vedeni jako zajatci mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů kvůli řevu moře a vlnám, lidé budou omdlívat strachy a z očekávání věcí, které mají přijít na obydlený (římský) svět, protože mocnosti nebes budou otřeseny.

Není zajímavé, že Ježíš řekl, že se věci, které jsou psány, VŠECHNY, naplní v době, kdy Jeruzalém obklopí armády? Tehdy kolem roku 70 n.l. se naplnil veškerý zbytek proroctví a mám za to, že je veškeré to budoucí očekávání těchto věcí jen jedno velké nedorozumění.

Nemám moc velký přehled o současné politické situaci, abych se k ní dovolila vyjadřovat. Sama za sebe si myslím, že nás v Čechách se spíše týkají různá zdražení a to, jak se chovat vůči uprchlíkům a kde pomoci, než že by nám osobně něco hrozilo. Možná mi něco uniká, rozhodně se nebalím a nemám potřebu si dělat pas a přemýšlet, kam utéct a úplně nechápu lidi, kteří přemýšlejí tímto směrem.

Každopádně si myslím, že v každé době pomůže, když je čemu se zasmát, a tak jsem začala tou hlubokou teologickou úvahou našeho syna. Už dost pokročil. Loni říkal, že Ježíš Kristus je rybník.

Předpokládám, že to znamená, že chodil po vodě, protože si plete slova rybník a vodník.

Naše dcera naopak řešila, proč má Ježíš šaty a jestli nosil slipy.

A syn se nedávno modlil: „Anděli, prosím tě, ať se mi zdá o dinosaurech!“

Když byl nemocný, tak pak ráno přišel s tím, že ho Ježíš Kristus uzdravil – prý přišel anděl a řekl „čáry máry fuk!“ (a bylo to)

No, každý máme v něčem trochu zmatek a Bůh suď, kdo ho má větší. Ti, kdo si myslí, že mají ten nejsprávnější výklad Bible nebo ty děti?

Nedávno mě pobavil vtip – Bible je jednoznačná – 41 000 křesťanských denominací se v ní nemůže mýlit.

Tak přidávám ten svůj jeden názor z mnoha desítek tisíc, ale patent si na něj nedělám 🙂