Riskoval odvážný experiment

Tím, že dal lidem svobodnou vůli, se Stvořitel rozhodl omezit svou vlastní moc. Riskoval odvážný experiment – dal nám svobodu dělat dobrá či špatná rozhodnutí, žít slušným či bezbožným životem, protože Bůh nechce vynucenou poslušnost otroků. Touží naopak po dobrovolné lásce a poslušnosti synů, kteří Ho milují pro Něho samého. […]