sozo.cz

Náboženství, zneužívání, manipulace, strach

Zneužívání nikdy nekončícím pronásledováním Boha

Udržování představy, že jsme odděleni a odcizeni od Boha, je stálou formou zneužívání. Tato podpora strachu udržuje v pohybu nikdy nekončící závod, snažící se překonat toto odcizení buď skrze mystiku, vyznávání, pokání nebo jiné náboženské metody či nařízení. Co kdybychom si uvědomili, že separace a odcizení jsou již překonány, a…

Může nás od Otce něco oddělit?

Neustálý strach z oddělení přesně vystihuje tento výrok, který jsem onehdá četl. Dle mých zkušeností plně reprezentuje a modeluje dnešní vrchol “zbožnosti”. “Modlou je vše, čemu dáváme přednost před Bohem. Je to tedy všechno to, co nás od Boha odděluje.” Na místo Boží důvěry a spočinutí je zde představována víra…

Desátky

Malachiáš 3:8-10 Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. Desátky jsou Božím příkazem a proto, nechceš-li být prokletý a zloděj, dávej a uvidíš, jak Bůh otevře nebeské průduchy a zalije…

Účel světí prostředky a otázky nejsou žádoucí

Zostuzení, zahanbení a zastrašování je jednou z nejsilnějších zbraní k ovládání lidí, a to nejen v církvi. Každý, kdo má jakoukoliv moc, může toto použít, aby druhé přinutil přizpůsobit se jeho přáním, představám či názorům. Stojí za zamyšlenou, proč je v církvi zastrašování a zahanbení tak běžné a normalizované, a…

Ježíš není prodejním artiklem na církevní tržnici

Bůh nikdy nezamýšlel vytvářet pracovní místa či jiný zdroj zisku pro ty, kteří se drze chovají jako někdejší trhovci v chrámě. Nikdy nemluvil o tom, že církev bude vlastnit patent na Ježíše, kterého bude prodávat, jako jeden ze svých artiklů, kdesi na rohu tržnice. Nikdy nesliboval, že se stane jejím…

Vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma

Vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma

Bůh dal svým dětem obrovský, nádherný palác a řekl “vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma” a pak přišlo náboženství, nasadilo papuče, vytyčilo prohlídkové trasy, ohraničilo je ochrannými páskami učení, interpretací a teologie a z “bezpečnostních důvodů,” chránících nikoliv palác či samotné děti, ale svůj…