sozo.cz

William Paul Young

Jak jsem si mohl byť jen na chvíli myslet, že je to dobrá zpráva?

Obchodní transakce, podpis na vytečkovanou linku. Zaplatím ti a dostanu to. Může jít o nové auto, pocit zabezpečení, sex nebo vstup do nebe. Jak to, že nevidíme, že se špatným náboženstvím je to úplně stejné? Není to náhodou multilevelová prodejní nabídka, která vyhledává člověka jako svůj cíl? Dejme tomu, že…

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Vytváříme si miliardy kategorií a způsobů, jak si od druhých udržet odstup nebo jak snižovat, marginalizovat, využívat a manipulovat. A pomocí těchto přihrádek si vytváříme vlastní identitu na základě zevšeobecňování, narážek a špičkování. Náboženství však nemá na nálepkování monopol. Sociální kultura, politika, věda, ekonomické systémy – tam všude se s…

Je Bůh křesťan?

Myšlenka, že Bůh není křesťan, poměrně zneklidňuje ty z nás, kdo podvědomě až neskrývaně předpokládají, že naše víra, lidsky definovaná „křesťanská cesta”, je cesta nejlepší cesta, po níž se mají ostatní vydat. Vyslechněte mě prosím: Bůh není ani muslim, ani buddhista, ateista, animista, zkrátka nepatří do žádné kategorie, které jsme…

Co je to vlastně svoboda a co jí ovlivňuje?

Pokud půjdeme jen o maličko víc do hloubky, můžeme se bavit o povaze svobody jako takové. Znamená svoboda, že smíme dělat, cokoliv co chceme? Anebo můžeme mluvit o všech těch omezujících vlivech života, které proti naší svobodě aktivně působí. Genetická výbava naší rodiny, určitá DNA, jedinečnost našeho metabolismu. Anebo dotírající…

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…