sozo.cz

William Paul Young

Jak jsem si mohl byť jen na chvíli myslet, že je to dobrá zpráva?

Obchodní transakce, podpis na vytečkovanou linku. Zaplatím ti a dostanu to. Může jít o nové auto, pocit zabezpečení, sex nebo vstup do nebe. Jak to, že nevidíme, že se špatným náboženstvím je to úplně stejné? Není to náhodou multilevelová prodejní nabídka, která vyhledává člověka jako svůj cíl? Dejme tomu, že…

To, čemu se rozhodneme věřit, i když je to lež, se do nás vepíše

Římanům 8,38-39 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnosti ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.  Uvažujte o tomto textu. To je seznam všech skutečností,…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně…

Muž přichází k příslovečné nebeské bráně a neví, co má udělat. „Mám prostě vejít?” ptá se v duchu. Svatý Petr, který má v takových příbězích zřejmě vždycky službu, si všimne zmatku na mužově tváři, přijde k němu a zeptá se, jestli nepotřebuje pomoci. „Nejsem si jist, co mám udělat,” řekne…

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Vytváříme si miliardy kategorií a způsobů, jak si od druhých udržet odstup nebo jak snižovat, marginalizovat, využívat a manipulovat. A pomocí těchto přihrádek si vytváříme vlastní identitu na základě zevšeobecňování, narážek a špičkování. Náboženství však nemá na nálepkování monopol. Sociální kultura, politika, věda, ekonomické systémy – tam všude se s…

Je Bůh křesťan?

Myšlenka, že Bůh není křesťan, poměrně zneklidňuje ty z nás, kdo podvědomě až neskrývaně předpokládají, že naše víra, lidsky definovaná „křesťanská cesta”, je cesta nejlepší cesta, po níž se mají ostatní vydat. Vyslechněte mě prosím: Bůh není ani muslim, ani buddhista, ateista, animista, zkrátka nepatří do žádné kategorie, které jsme…