sozo.cz

Církev, shromáždění, bohoslužby

Desátky

Malachiáš 3:8-10 Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. Desátky jsou Božím příkazem a proto, nechceš-li být prokletý a zloděj, dávej a uvidíš, jak Bůh otevře nebeské průduchy a zalije…

Účel světí prostředky a otázky nejsou žádoucí

Zostuzení, zahanbení a zastrašování je jednou z nejsilnějších zbraní k ovládání lidí, a to nejen v církvi. Každý, kdo má jakoukoliv moc, může toto použít, aby druhé přinutil přizpůsobit se jeho přáním, představám či názorům. Stojí za zamyšlenou, proč je v církvi zastrašování a zahanbení tak běžné a normalizované, a…

Ježíš není prodejním artiklem na církevní tržnici

Bůh nikdy nezamýšlel vytvářet pracovní místa či jiný zdroj zisku pro ty, kteří se drze chovají jako někdejší trhovci v chrámě. Nikdy nemluvil o tom, že církev bude vlastnit patent na Ježíše, kterého bude prodávat, jako jeden ze svých artiklů, kdesi na rohu tržnice. Nikdy nesliboval, že se stane jejím…

Vybírání peněz v čase karantény

Tento obrázek by mohl ukázat na dvě věci … 1. Církev, bohužel neslavná pro svou chamtivost, bude i nadále hledat způsoby, jak dojit stádo. Vidíme to i v současné náročné době, kdy takzvaní pastoři nadále vyzývají své členy, aby pokračovali v dávání darů a desátků, i přesto, že jejich příjem…