Bible, církev a Bůh

Vím, že mé karikatury občas některé lidi naštvou. To proto, že někteří lidé stále ztotožňují církev a Bibli s Bohem. A přitom je skutečnost taková, že církev je jen shromážděním těch, kteří o Bohu mluví, a Bible je sbírkou spisů lidí, kteří o Bohu psali. Bible ani církev však nejsou Bohem a nikdy jím ani nebyly. Jen se snaží na Boha ukázat. Někdy lépe, jindy naprosto odstrašujícně.

Důležitým momentem v mém životě bylo, když jsem si uvědomil, že mé duchovní uvědomění a růst nezávisí na Bibli ani na církvi. Ve skutečnosti to byly jen pomůcky, které mi pomohly se podívat určitým směrem, ale byly to jen pomůcky, jen ukazatele.

Takže z určitých výkladů můžete nabýt přesvědčení, že právě kvůli čtení Bible a snahy chápat ji správně podle pohledu té které skupiny jednoho dne dosáhnete věčného života. Z jiných výkladů můžete nabýt přesvědčení, že jen díky vašemu chození do té které církve máte s Bohem ten správný a zvláštní vztah. A možná, jako tomu chlapíkovi v této karikatuře, vám jednoho dne dojde, že právě tato přesvědčení vás neustále drží, a jako koule u nohy vám nedovolují dosáhnout.

Upraveno z příspěvku Davida Haywarda

Bible, církev a Bůh
Bible, církev a Bůh